1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. 14 бенефициери получават над 3,8 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г.

14 бенефициери получават над 3,8 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г.

Разпределението по мерки е, както следва

 

Държавен фонд „Земеделие“ нареди за плащане над 3,8 млн. лв. (3 807 614,51 лв. лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 04.11.2021 г. до 10.11.2021 г. Подпомагане получиха 14 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:
- по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 5 760 лв. по един проект;
- по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 795 627,08 лв. по един проект;
- по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 2 522 796,55 лв. по 6 проекта;
- по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 177 732,22 лв. по 2 проекта;
- по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 26 681,42 лв. по 3 проекта;
- по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ са изплатени 279 017,24 лв. по един проект.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.