1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. 20 бенефициента по ПРСР 2014 – 2020 получават близо 9,3 млн. лв.

20 бенефициента по ПРСР 2014 – 2020 получават близо 9,3 млн. лв.

 

Държавен фонд „Земеделие“ нареди за плащане близо 9,3 млн. лв. (9 237 622,35 лв.) към 20 бенефициента по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Подпомагането по мерки за последната е както следва:

  •    по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 2 902 404,21 лв. по 5 проекта;
  •    eдин проект по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще получи 761 909,68 лв.;
  •    по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са оторизирани 195 579,99 лв. по един проект;
  •   4 проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ получават 4 972 713,91 лв.;
  •   по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 212 462,92 лв. по 4 проекта;
  •   86 040 лв. по 2 проекта ще бъдат разплатени по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“;
  •   3 бенефициента получават 106 511,64 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“;

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.