1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. Борис Михайлов подписа 48 договора за инвестиции от 44,5 млн. лв. по ПРСР 2014-2020 г.

Борис Михайлов подписа 48 договора за инвестиции от 44,5 млн. лв. по ПРСР 2014-2020 г.

Най-много са договорените проекти по подмярка 8.6

 

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Борис Михайлов подписа нови 48 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) със стойност на инвестицията от близо 44,5 млн. лв. (44 457 896 лв.) и безвъзмездна финансова помощ от над 22 млн. лв. (22 095 300 лв.).

Най-много са договорените проекти по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“. Новите бенефициенти, които развиват и модернизират производствата си в сектора на лесовъдството и горските райони са 32. Те ще направят инвестиции за над 28 млн. лв. (28 062 910 лв.), като при коректно изпълнение на договорите си ще получат безвъзмездна финансова помощ от близо 14 млн. лв. (13 789 356 лв.). Основна част от проектите са за изграждане и разширяване на предприятията за производство на пелети, както и за тези, които обработват дървен материал.

По подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са подписани 7 проекта. Бенефициентите влагат в модернизация и създаване на нови предприятия за преработка на плодове, зеленчуци, мляко и етерично-маслени култури близо 14 млн. лв. (13 789 356 лв.), с одобрена субсидия от над 6 млн. лв. (6 387 625 лв.). Най-мащабният проект е за изграждане на ново предприятие за първична преработка на медицински и ароматни култури и ягодоплодни видове" в област Видин. Инвестицията надхвърля 3,7 млн. лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер над 1, 8 млн. лв.

Борис Михайлов подписа още 6 договора на Местните инициативни групи. Те са с инвестиционна стойност от 766 652 лв., а одобрената субсидия е 491 777 лв.

Договорен е един проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. По него бенефициентът закупува нова техника и изгражда склад за временно съхранение на земеделска продукция за над 2 млн. лв., като финансовата помощ е от над 1 млн. лв.

По подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ е договорен един проект. По него кандидатът влага в повишаване на биосигурността в стопанството си близо 560 000, а одобрената субсидия е близо 280 000 лв.

Изпълнителният директор на Разплащателната агенция положи подписа си и под един договор по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. По него бенефициентът е заявил, че влага близо 559 000 лв. в производство на иновативни течни торове за растителна защита. Инвестицията е с договорена безвъзмездна финансова помощ от 280 000 лв.  

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.