Европейската комисия приема извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор и сектора на плодовете и зеленчуците

В сектора на плодовете и зеленчуците подпомагането от ЕС за организациите на производители ще бъде минимум 85 % от миналогодишното равнище

 

ерките в подкрепа на лозаро-винарския сектор, които бяха приети днес, включват увеличаване на подпомагането за инструменти за управление на риска, като застраховане на реколтата и взаимоспомагателни фондове, и удължаване до 15 октомври 2022 г. на срока на действие на вече въведените мерки за гъвкавост. В сектора на плодовете и зеленчуците подпомагането за организациите на производители, което обикновено се изчислява въз основа на стойността на продукцията, ще се компенсира така, че да не бъде по-ниско от 85 % от миналогодишното равнище.

Комисарят по въпросите на земеделието Януш Войчеховски заяви:

Тази година екстремните метеорологични условия — пролетните слани, наводненията, горещините — поставиха лозаро-винарския сектор и сектора на плодовете и зеленчуците на особено изпитание. То идва след нелеката 2020 година, която беше белязана от кризата с COVID-19. Заедно с мерките, които бяха приети през 2020 г. и удължени през 2021 г., приетите днес крайно необходими мерки за подкрепа ще помогнат на производителите от целия ЕС през тези трудни времена.

Извънредните мерки за лозаро-винарския сектор включват следното:

  • Държавите от ЕС може да продължат да изменят по всяко време националните си програми за подпомагане, въпреки че това обикновено може да се прави само два пъти годишно (съответно до 1 март и до 30 юни всяка година).
  • За дейностите за популяризиране и информиране, за преструктурирането и конверсията на лозя, за събирането на реколтата на зелено и за инвестициите възможността за предоставяне на по-голям принос от бюджета на ЕС се удължава до 15 октомври 2022 г.
  • За периода до 15 октомври 2022 г. приносът от бюджета на ЕС за застраховането на реколтата се увеличава от 70 % на 80 %.
  • Подпомагането от ЕС за покриване на разходите за създаване на взаимоспомагателни фондове е удвоено от 10 %, 8 % и 4 % през първата, втората и третата година от прилагането му съответно на 20 %, 16 % и 8 %.
  • Възможностите за гъвкавост, предоставени за мерките по програмата за лозаро-винарския сектор, ще може да се използват с удължен срок, т.е. до 15 октомври 2022 г.

В сектора на плодовете и зеленчуците подпомагането от ЕС за организациите на производители, което обикновено се изчислява въз основа на стойността на продукцията през годината, ще се компенсира така, че да бъде минимум 85 % от миналогодишното равнище дори ако стойността за тази година е по-ниска. Такова компенсиране ще се предоставя тогава, когато намаляването на продукцията се дължи на природни бедствия, климатични явления, болести по растенията или нашествия от вредители, намира се извън контрола на организацията на производители и в сравнение с предходната година продукцията е намаляла с поне 35 %. Освен това ако производителите докажат, че са предприели превантивни мерки срещу причината за намаляването на продукцията, стойността на продукцията, която се използва за изчисляване на подпомагането, ще бъде същата като миналата година.


Поради безпрецедентните затруднения, предизвикани от пандемията от COVID-19, през май 2020 г. беше приет първи пакет от мерки. Те бяха допълнени с приетия през юли 2020 г. втори пакет за лозаро-винарския сектор.

В рамките на пакета днес един набор от мерки беше приет под формата на актове за изпълнение. Що се отнася до делегираните актове, те подлежат на двумесечен период за контрол от страна на Европейския парламент и Съвета.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.