1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. МЗХГ публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4,2 от ПРСР

МЗХГ публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4,2 от ПРСР

Крайният срок за представяне на предложения и коментари по публикуваните насоки е до 11 октомври 2021 г.

 

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Текстовете са прецизирани в резултат на преговорния процес със службите на ЕК по 11-то изменение на ПРСР 2014-2020 г. и са одобрени от Комитета по наблюдение на Програмата на проведената в периода 21-29.09.2021 г. писмена процедура. Те са свързани с условието за 36 месечна история на обекти за преработка на селскостопански продукти, в които се извършва дейността и с критерия за оценка, свързан с предоставянето на приоритет на проектни предложения, представени от земеделски стопани за преработка на селскостопански продукти, произведени в техните стопанства. Общият бюджет по процедурата е в размер на над 387 млн. лева.

Финансирането на проектните предложения по подмярката има за цел да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Допустими за подпомагане ще бъдат дейности, насочени към въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, опазването на околната среда и устойчиво и цифрово управление на процесите в производството. 

С публикуването на насоките, ръководството на министерството изпълнява своя ангажимент за изготвяне на новата правна рамка и за своевременно обявяване на  прием, който се очаква да бъде отворен до 15 октомври 2021 г. 

Потенциалните кандидати могат да се запознаят предварително с условията и изискванията за подаване на проектните предложения по подмярката. Пакетът с документи е публикуван тук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/.

Крайният срок за представяне на предложения и коментари по публикуваните насоки е до 11 октомври 2021 г. чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.