Нови 18 бенефициенти получават близо 8 млн. лв. по ПРСР 2014-2020 г.

 

Държавен фонд „Земеделие“ нареди плащания от близо 8 000 000 лв. (7 930 690,73 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.) Подпомагане получават 18 бенефициента, като разпределението по мерки е следното:

  •  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 334 907,59 лв. по 2 проекта;
  •  по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 186 303,96 лв. по един проект;
  •  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 5 376 759,32 лв. по 4 проекта;
  •  по подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 541 857,60 лв. по 8 проекта;
  •  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 16 190,60 лв. по един проект;
  •  по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ са изплатени 453 547,30 лв. по един проект;
  •  по подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са изплатени 21 124,36 лв. по един проект.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.