1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. Плащанията по екосхемата за биоземеделие ще нарастват всяка година

Плащанията по екосхемата за биоземеделие ще нарастват всяка година

Това съответства на целите за увеличение на площите с биологично производство всяка година в периода 2023-2027 г.

 

С цел смекчаване на климатичните промени, опазването на околната среда и хуманното отношение към животните от 2023 г. у нас ще се прилагат 10 екосхеми, които ще бъдат доброволни за земеделските стопани. С тях ще се предложат допълнителни финансови стимули за въвеждането и прилагането на агроекологични практики, които са полезни за климата и околната среда. Целта е да се насърчи постигането на благоприятен ефект за климата и природните ресурси посредством допълнителни изисквания, надграждащи обичайната земеделска дейност върху площта.

Една от екосхемите ще бъде за поддържане на биологично земеделие (земеделски площи) и е пряко насочена към стимулиране на развитието и разпространението на биологичното земеделие в страната. Подпомагането по тази интервенция се предоставя под формата на годишно плащане на хектар земеделска земя като добавка към основното подпомагане на доходите за устойчивост в директните плащания. Индикативната ставка за периода 2023-2027 г. е планирана да бъде 100 евро/ха годишно за целия период. Задължително бенефициентите по интервенцията трябва да спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и да имат сключен договор с Контролиращо лице за биологично производство не по-късно от 31 декември на годината предхождаща годината на кандидатстване въз основа на наличните данни в регистъра на биологичните оператори към тази дата. Ангажиментите са за период от една календарна година. Земеделските площи трябва да отговарят на изискванията за допустимост за директни плащания, да са преминали периода на преход към биологично производство и да са сертифицирани като биологични. Планира се бюджетът по интервенцията да нараства ежегодно, което съответства на целите за увеличение на площите с биологично производство всяка година в периода 2023-2027 г. при запазване на размера на индикативната ставка.

По интервенцията са заложени следните бюджетни стойности: 2023 г. - 9 673 500 евро; 2024 г. - 13 462 800 евро; 2025 г. - 17 697 600 евро; 2026 г. - 22 757 600 евро; 2027 г. - 27 822 700 евро.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.