74 000 000 евро от ПРСР ще бъдат преразпределени

Предвидени са два начина за подпомагане от новия кредитен фонд

 

Близо 74 милиона евро от неотворените мерки по Програмата за развитие на селските райони ще бъдат ориентирани към направления с най-голям дефицит на средства. Ще бъде учреден кредитен фонд, който ще подпомогне инвестициите на фермерите, поради изчерпаните средства за безвъзмездно финансиране, а и заради неизгодните за тях банкови условия.

За да бъде намален рискът от забавяне на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони, мониторинговият комитет на програмата предложи преориентиране на част от средствата. След това беше прието близо 155 милиона евро от неотворените досега мерки по Програмата да бъдат прехвърлени в направленията, в които има най-голям интерес и дефицит на европейски и национални средства. Ще бъде създаден Кредитен фонд, който ще подпомогне стопаните при съфинансирането на проектите, одобрени по три от мерките на Програмата за развитие на селските райони. Това е мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“ и мярка 19 Водено от общностите местно развитие.

Бюджетът на фонда е в размер на 37 милиона евро, или близо 74 млн лева, които са прехвърлени от неотворената мярка 17 „Управление на риска“, където европейските средства са 17 млн. евро, а националните 20 млн. евро.

Предвидени са два начина за подпомагане от новия кредитен фонд. Първият е да се отпуска заем за съфинансиране на проект, подпомогнат по Програмата за развитие на селските райони за земеделски и неземеделски инвестиции в селски райони. Това включва инвестиции, финансирани по подхода Водено от общностните местно развитие, познат като ЛИДЕР, а вторият е с отпускане на самостоятелен кредит по подмерките 4.1, 4.2 и 6.4 по програмата. 

Най-голяма част от кредитния ресурс ще отиде за инвестиционната мярка 4, по която фермерите ще разчитат на 13 млн. евро от ЕС и над 15 млн. евро – от националния бюджет, или общо над 28 млн. евро. В лева бюджетът ще надхвърли 56 милиона.
За мярка 6 кредитният ресурс ще бъде близо 6,5 млн. лева. За проектите на местните общности по мярка 19 са предвидени близо 11 млн. лева.

 

Автор: Камелия Карадочева

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар