1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП от полза за всички нас
  4. Заместник-министър Маринов: Брутната добавена стойност от аграрния отрасъл в област Кюстендил бележи ръст над 30%

Заместник-министър Маринов: Брутната добавена стойност от аграрния отрасъл в област Кюстендил бележи ръст над 30%

На повече от 300 стопани бяха представени възможностите за подкрепа на пчеларите и лозаро-винарския сектор

 

Брутната добавена стойност от аграрния отрасъл в област Кюстендил бележи ръст над 30 % спрямо 2014 г., допринасяйки съществено за положителното развитие на икономиката на областта за периода 2014-2018г. като цяло. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов в рамките на среща в гр. Кюстендил, организиран със съдействието на Звеното за управление на Национална селска мрежа (НСМ). Той уточни, че през 2019 г. в Кюстендилско се стопанисва с 25% повече обработваема земя спрямо началото на програмния период. По думите му, зърнените и маслодайните култури заемат около 56% от нея, като площите с маслодайни култури се увеличават с 51% за периода. Значителен ръст бележат площите със зеленчуци и технически култури - съответно над три пъти и около два пъти. “Област Кюстендил е с традиции в отглеждането на трайни насаждения. Всяка пета череша е произведена тук. За последните пет години площите, заети с трайни насаждения, се увеличават с 13%”, каза още заместник-министърът. Той  допълни, че през 2019 г. в областта са заявени с 30% повече площи с череши за подпомагане по СЕПП, отколкото през 2014 г. Значително нарастват и заявените площи със сливи – с 67% и картофи – с 62%.

“За периода 2014-2019 г. земеделските производители в Кюстендилско са получили финансова подкрепа в размер на 162 млн. лв.”,  посочи още Чавдар Мариноов.

На територията на Кюстендилска област се наблюдава увеличение и в отрасъл “Животновъдство”. За периода 2014 - 2019 г. броя на пчелните семейства нараства над 30 %, а на говедата с над 3%. Подкрепата за животните в областта също бележи ръст при заявените за подпомагане говеда – с 32%, и биволи - с 30%, а по-умерен – по схемите за овце-майки и кози-майки - с 13%.

На събитието експертите на МЗХГ разясниха новите моменти в приемите през 2020 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014- 2020), както за инвестиционните, така и за компенсаторните мерки на Програмата (агроекология, биологично земеделие, Натура 2000, НР1/НР2/НР3, хуманно отношение към животните). Земеделските стопани научиха за новостите в Кампания 2020, както и за новите функционалности на Системата за електронни услуги на Държавен фонд "Земеделие". Фермерите бяха запознати и с промените в законодателството на сектор „Животновъдство“, както и с възможностите за покриване на новите изисквания за биосигурност, които целевите приеми по следните подмерки на ПРСР 2014-2020 ще предоставят през годината: подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки“, 5.2 „Инвестиции за възстановяване на селскостопанския производствен потенциал“ и 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопанства“. На повече от 300 стопани се представиха възможностите за подкрепа на пчеларите и лозаро-винарския сектор, които двете нови национални програми предоставят.  

Представители от Координационната група за Общата селскостопанска политика след 2020 г. (ОСП), сформирана към МЗХГ, запознаха участниците с хода на преговорния процес на ниво ЕС и предложените от Европейската комисия преходни разпоредби за 2021 г.

 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.