1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Био-то в Европа – постоянен растеж

Био-то в Европа – постоянен растеж

Стопанствата за биологично растениевъдство харчат много по-малко за пестициди, отколкото конвенционалните

 

Делът на земеделските земи в ЕС в биологичното земеделие се е увеличил с повече от 50% през периода 2012-2020 г., като годишното увеличение е 5,7%. През 2020 г. 9,1% от земеделската площ на ЕС е била обработвана органично. Като отражение на ръста на производството, продажбите на дребно на биологични продукти са се удвоили в ЕС между 2015 и 2020 г.

Четирите страни с най-голяма площ на биологично земеделие в ЕС са Франция, Испания, Италия и Германия, като заедно представляват 52% от общия брой през 2012 г. и 59% през 2020 г. Най-голям дял от площта на биологичното земеделие в ЕС е предназначена за постоянно затревени площи (42%), следвана от зелен фураж (17%), зърнени култури (16%) и трайни насаждения, като плодове, маслини и лозя (11%). Въпреки значителния ръст, биологичното животновъдство все още представлява малък дял от общата животинска продукция в ЕС, между 1 % и 7 % в зависимост от сектора.

В момент, когато за ЕС е от решаващо значение да намали зависимостта си от торове по геополитически, екологични и икономически причини, данните от Системата на ЕС за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) показват, че стопанствата за биологично растениевъдство харчат много по-малко за пестициди, отколкото конвенционалните стопанства. Биологичните земеделски култури спестяват 75-100% от разходите за продукти за растителна защита на хектар и 45-90% от разходите за торове на хектар в сравнение с конвенционалните ферми. Биологичните ферми имат по-ниски добиви средно от 5 до 30% и в някои сектори имат по-голяма нужда от работна ръка, за да произвеждат същата изходна стойност като конвенционалните стопанства. Те все още генерират сходен или по-висок доход на работник благодарение на по-високите цени, както и на по-високите равнища на подкрепа от ЕС, произтичащи главно от Общата селскостопанска политика.

През 2020 г. 61,6 % от земята в ЕС за биологично земеделие е получила плащания за специфично биологично подпомагане от ОСП, като средно 144 евро/хектар подкрепа по ОСП и 79 евро/хектар национално съфинансиране. Биологичните земеделски стопани в райони с природни ограничения биха могли да получат допълнителна подкрепа, която насърчава селското стопанство в райони с неблагоприятни природни условия. Мерките за развитие на селските райони също подкрепиха развитието на биологичното производство, включително инвестиции в практики на биологично земеделие и помощ за предлагане на пазара и популяризиране на биологични продукти. В новата ОСП делът на ИЗП, които ще получат подкрепа от ОСП за биологично земеделие, е по-висок.

cap-januari-23

Бързото нарастване на продажбите на биологични продукти показва нарастването на потребителското търсене и успеха на мерките за поддържане на търсенето. Ръстът на продажбите на биологични продукти беше особено силен по време на пандемията от COVID-19, разбиран като последица от това, че потребителите обръщат повече внимание на здравните проблеми, по-високата консумация на храна у дома и/или недостига на конвенционални храни. Настоящите икономически развития, като например инфлацията на храните, обаче засягат покупателната способност на потребителите в ЕС и оказват влияние върху търсенето на биологични продукти.

Чрез производството на висококачествени храни с ниско въздействие върху околната среда биологичното земеделие играе съществена роля за развитието на устойчива хранителна система за ЕС. През 2021 г. Европейската комисия прие план за действие в  подкрепа на целта за най-малко 25% от земеделската земя в ЕС за биологично земеделие и значително увеличение на биологичните аквакултури до 2030 г., заложена в стратегията "От фермата до трапезата" и стратегията за биологичното разнообразие. В този контекст от държавите членки беше поискано да определят национални целеви стойности за биологичното земеделие (в % от общата ИЗП през 2030 г.) и като цяло да бъдат амбициозни по отношение на биологичното производство в своите стратегически планове по ОСП и в националните си планове за действие за биологичното производство.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.