1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Екосхема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми

Екосхема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми

Кои са допустимите култури за изхранване на диви животни

 

За да получат подпомагане по Екосхемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми, земеделските стопани трябва да прилагат върху земеделски земи в техните стопанства, които са обградени от горски територии и/или попадат в територии на ловни стопанства и/или са гранични на такива територии, земеделска практика, предназначена за подобряване на биологичното разнообразие и изхранване по природосъобразен и естествен начин на дивите животни, при която:

1. засяват и отглеждат на тези територии земеделски култури, но не добиват продукция от тях, а ги оставят за изхранване на дивите животни и птици;

2. допустими култури – овес, ечемик, просо, пшеница, ръж, слънчоглед, царевица; културите се отглеждат с минимален срок за престой до достигане на зрялост;

3. заявените земеделски площи са засети съобразно минималните разходни норми за единица площ:

 

Култура

Минимална сеитбена норма кг/ха

Пшеница

100

Ръж

120

Ечемик

100

Овес

70

Просо

15

Царевица

10

Слънчоглед

2

 

4. на земеделските площи по екосхемата не се извършват третирания с продукти за растителна защита;

5. на земеделските площи по екосхемата не се извършват обработки на почвената повърхност в периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г.

Най-разпространените видове, които биха са повлияли от тази мярка са:

1. Благороден елен (Cervus elaphus L.)

2. Елен лопатар (Cervus dama L.)

3. Сърна (Capreolus capreolus L.)

4. Див заек (Lepus europaeus Pall.)

5. Бялка (Martes foina L.)

6. Черен пор (Mustela putorius L.)

7. Язовец (Meles Meles L.)

8. Глухар (Tetrao urogallus L.)

9. Колхидски фазан (Phasianus colchicus L.)

10. Яребица (Perdix perdix L.)

11. Токачка (Numida meleagris L.)

12. Гривяк (Columba palumbus L.)

13. Гургулица (Streptopelia turtur L.)

14. Голяма белочела гъска (Anas albifrons Scop.)

15. Зеленоглава патица (Anas platurhynchos L.)

16. Полудива патица (Anas platurhynchos L.)

17. Лятно бърне (Anas guerguedula L.)

18. Зимно бърне (Anas crecca L.)

19. Лопатарка-клопач (Anas clypeata L.)

20. Черна качулата потапница (Aythya/ Nycora/fuligula L.)

21. Шилоопашата патица (Anas acuta L.)

22. Горски бекас (Scolopax rusticola L.)

23. Обикновена бекасина (Callinago gallinago L.)

24. Скорец (Sturnus vulgaris L.)

25. Сива врана (Corvus cornix L.)

26. Посевна врана (Cornus frugilegus L.) и много други.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.