1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Комисията одобри стратегическите планове на Австрия и Люксембург

Комисията одобри стратегическите планове на Австрия и Люксембург

Те представляват бюджет от над 6,2 милиарда евро

 

Европейската комисия одобри стратегическите планове за прилагане на новата ОСП на Австрия и Люксембург. Това представлява вторият пакет от одобрени стратегически планове след тези на Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Полша, Португалия и Испания. 

Новата Обща селскостопанска политика (ОСП), която ще започне от 1 януари 2023 г., ще направи прехода към устойчив и модерен европейски селскостопански сектор. В рамките на реформираната политика финансирането ще бъде по-справедливо разпределено за малките и средните семейни стопанства, както и за младите земеделски стопани. Освен това земеделските стопани ще бъдат подпомагани да внедряват иновации - от прецизно земеделие до агроекологични производствени методи. Като подкрепя конкретни действия в тези и други области, новата ОСП може да бъде основата на продоволствената сигурност и селскостопанските общности в Европейския съюз.

В новата ОСП е предвидено финансиране в размер на 270 милиарда евро за периода 2023-2027 г. Двата одобрени плана - на Австрия и Люксембург, представляват бюджет от над 6,2 милиарда евро, включително 2,1 милиарда евро, посветени на целите в областта на околната среда и климата и екосхеми.

cap-septemvri

Екосхемите на Австрия са съсредоточени, например, върху опазването на почвите и водите, както и върху подобряването на хуманното отношение към животните, докато Люксембург ще подпомага непродуктивни площи и ще дава безвъзмездни средства на земеделските стопани, които ограничават употребата на пестициди.

И двете държави също така силно ще подкрепят практиките за биологично земеделие. Финансирането на ОСП в Люксембург ще допринесе за увеличаване на площта за биологично земеделие до 20 % до 2025 г. Австрия вече има един от най-високите дялове на биологичното производство в ЕС. С помощта на ОСП този дял ще бъде увеличен допълнително до 30 % от земеделската земя.

Основна цел на двете държави в техните стратегически планове за ОСП е по-справедливо разпределение на подпомагането на доходите. Австрия ще обърне специално внимание на малките и планинските стопанства и ще използва повече от 60 % от бюджета за развитие на селските райони за екологични цели. С подкрепата на ОСП ще бъдат създадени над 11 000 работни места, а над 1 800 предприятия в селските райони ще бъдат подпомагани. Люксембург ще се съсредоточи върху укрепването на конкурентоспособността на селскостопанския сектор и върху приемствеността между поколенията. Специфична подкрепа ще бъде оказана на младите земеделски стопани под формата на помощ в размер до 100 000 евро.

 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.