ЕК ще започне преговори с Австралия и Нова Зеландия за сключване на споразумение за свободна търговия

Комисията трябва да изготви обаче оценка на последствията

Европейската комисия ще започне преговори с Австралия и Нова Зеландия за сключване на споразумение за свободна търговия. Преди да получи мандат от страните-членки, Комисията трябва да изготви обаче оценка на последствията.

Основна цел на Комисията при евентуално сключване на подобно споразумение е запазването на европейските георгафски наименования при храните. В Австралия вече са признати някои от тях, например за вината.

При обсъждането на въпроса в Европейския парламент бе изтъкнато, че Съюзът, Австралия и Нова Зеландия могат да постигнат съгласие по общовалидни правила. Съществуват обаче различия по въпроса за генно-модифицираните организми. 

Проблеми могат да възникнат и заради заплащането в аграрния сектор. В двете държави производствените разходи са значително по-ниски и това може да затвърди кризата на европейския пазар за мляко и месо. Затова леви и зелени евродепутати поискаха млечният сектор да остане извън споразумението.