Какви са цените на агрокултурите в България според Министерството на земеделието?

България: средните изкупни цени запазват стойности. Според данните средно хлебната пшеница се търгува за 313 лева за тон. На годишна база има спад от 8%. Фуражната пшеница също следва низходящото развитие. Нивото й е 299 лева, което за година има намаление от 8 на сто. Средната изкупна цена на ечемика пада най-много с 20%. Нивото в момента е 283 лева при 355 лева през миналата година. При царевицата обаче има незабележителен ръст от 1%, като се търгува за 267 лева. Средното ниво на изкупуване на слънчогледа също е нагоре, като стойността му е 590 лева или с 12 на сто повече на годишна база. Рапицата се търгува на 683 лева за тон. Цените са посочени без ДДС.

Що се отнася до есенната сеитбена кампания - засетите площи с пшеница са с 2% нагоре, а тези с ечемик са с 13 на сто повече спрямо година по-рано. Земеделските земи с маслодайна рапица се свиват с 28%, а тези с тритикале с 11 %. Наблюдава се и минимално намаление при ръжта с 2%.

Износ: свит е износът на пшеницата, царевицата и слънчогледа, докато при ечемика и рапицата се засилва на годишна база. Износът се осъществява основно през порта на пристанището във Варна. Изменението на експорта при пшеницата е намален с 10%, при царевицата с 11 на сто и при слънчогледа – двойно по-малко. Общо изнесените количества пшеница са 1 милион тона, 263 хиляди царевица и 31-а хиляди тона слънчоглед. Товарите със зърно при ечемика са със 79% повече или общо над 42 хиляди тона, а с рапица нарастват с 7 на сто до малко под 128 хиляди тона. Статистиката на агроведомството не отчита износ от пристанището в Бургас.

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар