При трите основни есенни култури се наблюдава изоставане на експорта на годишна база

Сред пресните зеленчуци, най-значително намаление на годишна база като количество се наблюдава при доставките на домати

Износ на зърнени и маслодайни култури 
 
Основни зърнени и маслодайни култури - пшеница, ечемик и рапица  През периода 7 – 13 октомври 2019 г. през Пристанище Варна 1 са изнесени 38 хил. тона пшеница и 2,3 хил. тона ечемик. Общият експорт на пшеница и рапица през порта от началото на настоящата пазарна година до момента е съответно с 14% и 6,5% под отчетения за същия период на миналия сезон, докато този на ечемик нараства близо три пъти. 
Към 13 октомври 2019 г. не е осъществен износ на пшеница, ечемик и рапица през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1.   
 
По предварителни данни на НСИ (обхващащи цялата търговия със зърнени и маслодайни култури - по морски, речен и сухоземен път), през първия месец на пазарната 2019/20 година (м. юли 2019 г.) от страната са изнесени 747 хил. тона пшеница, 52,4 хил. тона ечемик и 66,7 хил. тона рапица. И при трите основни есенни култури се наблюдава изоставане на експорта на годишна база, както следва: пшеница – с 1,5%, ечемик – с 20% и рапица – с 6,3%.   

Основни зърнени и маслодайни култури - царевица и слънчоглед 
 
През изминалата седмица през „Пристанище Варна“ ЕАД са изнесени 32,4 хил. тона царевица, в резултат на което общият експорт на зърнената култура от началото на септември 2019 г. до момента бележи ръст от 29% спрямо съответния период на миналия пазарен сезон. Засега през порта не са преминавали товари със слънчоглед от нова реколта.    
 
До момента не е отчетен износ на царевица и слънчоглед през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1.  
 
Данните на НСИ за периода септември 2018 г. – юли 2019 г. сочат ръст на експорта на царевица с 57,1% на годишна база, до 2 160,5 хил. тона и намаление на този на слънчоглед с 23,7%, до 652 хил. тона.     
 
Внос на зърнени и маслодайни култури 
 
От началото на юли 2019 г. до момента не е отчетен внос на зърнени и маслодайни култури през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.  
Основни зърнени и маслодайни култури с пазарна година юли - юни (пшеница, ечемик и рапица) 
 
По предварителни данни на НСИ, през м. юли 2019 г. в страната са внесени 26 хил. тона пшеница и 3,9 хил. тона рапица, докато импорт на ечемик не е реализиран. Спрямо първия месец на предходната пазарна година, вносът на пшеница нараства над осем пъти, което се дължи на нетрадиционно големи доставки от Румъния в размер на 25 хил. тона. Същевременно, вносът на рапица намалява с 19,2%.   
Основни зърнени и маслодайни култури с пазарна година септември – август (царевица и слънчоглед)  
2018/19 пазарна година 
 
Общият внос на царевица за единадесетте месеца на пазарната 2018/19 година (септември 2018 г. – юли 2019 г.) нараства с 4,2% на годишна база, до 26,6 хил. тона, а този на слънчоглед – с 52,2%, до 292,1 хил. тона.         
 
Внос и износ на плодове и зеленчуци 
 
По предварителни данни на НСИ, през периода януари - юли 2019 г. в страната са внесени 172,6 хил. тона пресни зеленчуци и 208,5 хил. тона пресни плодове, което е респективно с 0,1% по-малко и с 11,6% повече спрямо същия период на 2018 г.  
 
Сред пресните зеленчуци, най-значително намаление на годишна база като количество се наблюдава при доставките на домати – с 5,6 хил. тона (9,9%), краставици и корнишони – с 2,1 хил. тона (12,3%) и пиперки – с 2,1 хил. тона (12,7%). Съществено спадат и внесените количества гъби, зеле и моркови - с между 5,3% и 14,6%. От друга страна, вносът на лук и шалот нараства с 6,6 хил. тона (46,2%), а този на картофи - с 3,9 хил. тона (14,4%).
 
Най-голям принос за ръста на вноса на пресни плодове през първите седем месеца на 2019 г. имат доставките на ябълки, които се увеличават над два пъти на годишна база, до 41,6 хил. тона. Основен дял от общия внос на пресни плодове продължават да заемат цитрусовите плодове и бананите с общо 98,7 хил. тона - с 3,6 хил. тона повече спрямо седемте месеца на 2018 г. Сред останалите плодове, внасяни в по-големи количества по това време на годината, повишение се наблюдава при импорта на киви (с 12,4%), ягоди (с 57,8%), череши (с 63,7%) и сливи (с над два пъти), а намаление – при този на дини (с 9%), праскови (с 22%), грозде (с 25%), круши (с 35,9%) и вишни (с 62,8%). 
 
През първите седем месеца на 2019 г. износът на пресни зеленчуци се понижава с 30,9% спрямо съответния период на 2018 г., до 24,9 хил. тона, а този на пресни плодове - с 10,6%, до 28,9 хил. тона.   
Намалението на общия експорт на пресни зеленчуци е основно вследствие на спад на реализираните извън страната бобови зеленчуци – с 10,8 хил. тона (70,8%) и сладка царевица – с 2,3 хил. тона (92,5%). Свиват се и изнесените количества пиперки, тикви и домати – в рамките на 9,8% - 16,7%. От друга страна, експортът на краставици и корнишони нараства с 22,8% на годишна база, до 5,4 хил. тона, а този на гъби, зеле, картофи и лук и шалот - от 15,6% до почти осем пъти (най-значително при лука).  
 
Износът на пресни плодове през седемте месеца на 2019 г. представлява предимно реекспорт на продукти, които не се произвеждат в България. Това включва 14,7 хил. тона цитрусови плодове (51% от целия износ на пресни плодове за периода) – с 3,8 хил. тона 
 
(20,7%) по-малко спрямо същия период на 2018 г., което е главна причина за редукцията на общия експорт на пресни плодове. Понижение спрямо същия период на миналата година се отчита и при износа на дини (8%), черупкови плодове (с 25,2%) и праскови (47,8%). Същевременно, износът на ябълки нараства над четири пъти на годишна база, а този на ягоди, череши и кайсии – от 21,1% до 58,2%.
 
Зърнени и маслодайни култури 
 
Към 9 октомври 2019 г. се наблюдава леко поскъпване на ечемика, царевицата,  пшеницата (хлебна и фуражна) и слънчогледа, в рамките на 0,4% - 0,9% на седмична база. При изкупуването на рапица не е отчетена ценова промяна в сравнение с предходната седмица. 
 
Сравнявайки с година по-рано, изкупните цени на царевицата, рапицата, ечемика и пшеницата бележат намаление от 2,7% до 16,1%, най-значително при хлебната пшеница. Единствено слънчогледът се търгува на по-висока цена отколкото по същото време на миналата година, с 2,3%. 
 
Плодове и зеленчуци  
 
В рамките на последната седмица средните цени на едро на десертно грозде, полски домати, зелен пипер и ябълки бележат понижение с между 0,8% и 6%. По-значително поскъпване на седмична база се отчита при оранжерийните домати - с 20,2%, а по-умерено – при картофите и червения пипер - съответно с 4,8% и 10,7%. 
Средните цени на едро на пипера (зелен и червен), ябълките и десертното грозде са с между 6,2% и 25,5% под нивата отпреди една година, докато тези на оранжерийните домати и картофите нарастват, респективно с 1,7% и 12,1%.