Информационна среща-семинар на тема: Грижи за пчелните семейства и иновации в пчеларството

Новостите в пчеларската наука и практика ще бъдат представени в Кърджали

На 15 декември 2018 г. в гр. Кърджали ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (ТОО-Кърджали), ССА (Институт по животновъдни науки - Костинброд), Пчеларско дружество „Акация“-Кърджали и НТС (Териториална организация - Кърджали) на тема: „Грижи за пчелните семейства и иновации в пчеларството“.

На семинара доц. д-р Пламен Христов от Институт по животновъдни науки (ИЖН)- Костинброд ще запознае присъстващите с методите за зазимяване, пролетното развитие и здравеопазване на пчелните семейства. Лекторът ще представи пред аудиторията новостите в пчеларската наука и практика.

Експертите от Териториалния областен офис - Кърджали на НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от  ПРСР 2014-2020 г. и  Националната програма по пчеларство 2017-2019 г.

Програмата на събитието вижте в рубрика Прояви.