Мария Габриел: Необходимо е преосмисляне на европейския селскостопански модел с фокус върху пчеларския сектор

Степента на изчезване на пчелни колонии в Европа е в диапазона от 9 до 30%

Задълбочени дискусии по настоящите предизвикателства пред пчеларския сектор и изведени препоръки за справяне с тях са резултатът от международната конференция на високо ниво в рамките на Европейската седмица на пчелите и опрашването. Организаторът Мария Габриел, председател и на Работната група по пчеларство в Европарламента, принцът на Монако Албер II, президентът на Апимондия Филип Маккейб, основоположникът на специализираната седмица Гастон Франко и Пекка Песонен, генерален секретар на най-голямата европейска земеделска организация Копа-Кожека, зададоха тона на оживените обсъждания. В тях се включиха представители на европейските и национални институции, пчелари от цяла Европа, земеделци, специалисти по опазване здравето на животните, неправителствени организации, учени и представители на индустриите, свързани с пчелите и биоразнообразието.

Основният фокус падна върху изключителния принос на опрашването за сигурността на храните и биоразнообразието и идентифицирането на добри практики за взаимодействие между пчеларите и земеделците.

Генералният директор по околна среда в Европейската комисия Даниел Креспо предложи три конкретни мерки: правилно прилагане на директивата за местообитанията, разработване на зелена инфраструктура и интегриране на биоразнообразието в Общата селскостопанската политика.

Председателят на Апимондия Филип Маккейб предупреди, че степента на изчезване на пчелни колонии в Европа е в диапазона от 9 до 30%. Това изисква да се обърне сериозно внимание на пестицидите, намаляването на поленовите източници и изменението на климата.

Пека Песонен, генерален секретар на най-голямата европейска земеделска организация Копа-Кожека, определи сътрудничеството между пчеларите и земеделските производители като „крайъгълен камък“ за устойчиво земеделие и пчеларство. Според него синергията между двата сектора е ключов фактор за работещ модел на селско стопанство.

Бившият евродепутат и основоположник на Европейската седмица на пчелите и опрашването Гастон Франко заяви емоционално, че рядко толкова създатели на политики се обединяват в една обща кауза.

Мария Габриел обобщи дискусиите, извеждайки на преден план необходимостта от преосмисляне на европейския селскостопански модел. Налице е неотложна необходимост от засилване на сътрудничеството и обмена на информация между земеделци и пчелари за прилагане на взаимно полезни практики, защото и двете страни са зависими от пчелите. Нужно е да се развие идеята за създаването на ефективна европейска платформа за обмен на експертен опит, данни и информация за най-добрите практики. „Трябва да останем мобилизирани и използваме инерцията, която ни даде петото издание на Европейската седмица на пчелите и опрашването“, заключи Мария Габриел.