Ново пчеларско сдружение регистрирано в Смолян

Подпомагането на биологичното разнообразие в Смолянско е една от целите на пчеларите

25 души-пчелари от Смолян членуват в новото сдружение “Родопска пчела” информира Ефрем  Моллов, председател на общинската структура на Асоциацията на пчеларите-професионалисти.  Новото дружество ще обслужва интересите на пчеларите и на всички заинтересовани от този отрасъл от Смолян. “Това е легитимното пчеларско сдружение, тъй като първото дружество бе регистрирано по друг закон, което създаваше юридически пречки за нас. В него вече членуват 25 души, като за града общият брой на пчеларите е близо 40 души”, уточни Моллов.

Водят се разговори и с останалите пчелари от града, за да се приобщят към дружеството. По думите на Моллов с дейността си сдружението цели да постигне висока информираност не само на стопаните, но и на всички хора за ползата от пчелните продукти. Индиректно по този начин се подпомага и биологичното разнообразие и екологичното равновесие в района на Смолян.