23 март е Световен ден на метеорологията

Мотото тази година е „Времето, климатът и водите: движеща сила на бъдещето“

23 март е Световен ден на метеорологията с мото тази година „Времето, климатът и водите: движеща сила на бъдещето“.

По този повод днес от 10 часа в големия салон на НИМХ, директорът на НИМХ-БАН – доц. д-р Гeорги Корчев, ще открие Интерактивна сесия „Наука и практика в диалог за посрещане на предизвикателствата при адаптиране към климатични промени”.

След това ще има пресконференция и ден на отворените врати.