Българските картофопроизводители ще получат 5 млн. лева за инвестиции в сектора

Разпределеният финансов ресурс за държавна подкрепа е гарантиран

Българските производители на картофи през 2012 година ще получат финансова подкрепа по нови схеми за държавна помощ на ДФЗ в размер на 5 млн. лева за инвестиции в сектора и по правилото „de minimis” (средства за производство на декар). Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

Разпределеният финансов ресурс за държавна подкрепа за настоящата година за първи път е гарантиран за сектора и е над 3,5 пъти повече в сравнение с финансовия ресурс за държавна подкрепа за 2011 година. Площите засети с картофи в България през 2011 година в страната са 16 219 ха, като най-много са площите засети с картофи в Южен централен район – около 14 426 ха. За сравнение, площите с картофи през 2010 г. са били 13 805 ха, с близо 620 ха по-малко. Производството на картофи през 2011 година възлиза на 232 314 тона, което е с 18 891 тона по-малко от производство за 2010 година.

Посоченото намаление в производството предвид увеличените площи с картофи през 2011 г. е частично предопределено от намалението в средните добиви от единица площ за страната.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2011 година в страната ни доставките на картофи от други страни на Общността и от внос от трети страни са в размер 15 636 тона, което е с 2753 тона по-малко, в сравнение с 2010 година (18 438 тона). Най-големи са количествата на картофите, доставени от Германия, Франция, Нидерландия и др. Вносът от трети страни е от Египет (790 тона), Турция (284 тона) и други.

Относителният дял на вносните картофи, спрямо българското производство за 2011 година, възлиза на 6,7%. За сравнение относителният дял на „вносните” спрямо произведените български картофи за 2010 г. е в размер е 7,34%.

През 2011 година от България са изнесени общо 402 тона картофи, което е с близо 200 тона по-малко в сравнение с 2010 година. През 2011 година със средства на ДФЗ за целево субсидиране на декар, производителите на картофи се подпомагат чрез държавна помощ за закупуване на посевен материал от картофи за семепроизводство и консумация в размер на 1,5 млн. лева.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.