До 15 септември 2010 г. лозарите и винопроизводителите ще могат да кандидатстват по нова схема на ЕС

Бюджетът, който ще се отпусне за България, предстои да бъде обнародван в официален вестник на ЕС

От днес (16 август) до 15 септември 2010 г. лозарите и винопроизводителите ще могат да кандидатстват по нова схема на ЕС „Изкореняване на винени лозя” за винарска 2010/2011 г.

Бюджетът, който ще се отпусне за България, предстои да бъде обнародван в официален вестник на Европейския съюз. Схемата има за цел да подпомогне създаването на приспособен към пазарните условия лозаро-винарски сектор в България. По нея ще се отпускат премии за изкореняване на винени лозя. Размерът на премията за едно лозарско стопанство ще се определи допълнително в зависимост от общия бюджет по схемата. Заявления за подпомагане могат да се подават до 1 февруари 2011 г.

По схемата “Изкореняване на винени лозя” могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на плододаващи лозови насаждения, които са регистрирани като лозарско стопанство, съгласно чл. 23а, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки.

Стопанство трябва да е с минимална площ от 0,1 ха и да е очертано в Системата за идентифициране на земеделските парцели. Освен това за предходните три години земеделските стопани трябва редовно да са декларирали в Изпълнителната агенция по лозата и виното количеството плодадаване от лозовия масив.

Задължително условие по схемата е кандидатите да не са получавали подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, както и да не са получавали помощ от Общността по линия на която и да било друга обща организация на пазара през петте винарски години, предхождащи искането за изкореняване.

Право на финансова помощ по схемата имат само стопани, чиито масиви са засадени с винен сорт, включен в класификацията на винените сортове съгласно Наредбата за класифицирането им.

Премията за изкореняване може да се предостави само ако са налице доказателства, че съответната площ с лозя е надлежно поддържана. За да се изпълни това условие е необходимо да се докаже, че площите са били добре поддържани през трите години, предхождащи изкореняването. Доказателството се извършва с подадени декларации за реколта.

При отпускане на финансовата помощ производителят губи правото за презасаждане на площта, за която е предназначена премията. Правата за допустимост за участие в схема „Изкореняване на винени лозя” се получават с удостоверение за кандидатстване по схемата за трайно изкореняване, издадено от ИАЛВ, в качеството й на контролиращ орган в лозаро-винарския сектор.

След подаване на заявленията одобрените кандидати ще бъдат поканени да подпишат договор с ДФ „Земеделие”. Ползвателите на премията за изкореняване имат задължение в период от три години след изплащането й да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние и да спазват законоустановените изисквания за управление.

var $jsw_div='article_text'; var $jsw_active=true; var $jsw_pageid=2;

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.