ЕК стартира обществено допитване по Пътната карта на „Стратегия от фермата до трапезата“

Всички заинтересовани страни, които имат мнения и предложения във връзка с пътната карта на стратегията „F2F“, могат да ги изпратят онлайн на английски език до 16 март 2020 г. в полунощ брюкселско време

На 17 февруари 2020 г. Европейската комисия (ЕК) постави началото на обществената консултация върху пътната карта* (на аглийски „Roadmap”) на „Стратегията от фермата до трапезата“ (на аглийски „Farm to Fork Strategy“/“F2F“). Главна дирекция „Здраве и безопасност на храните“ към ЕК (DG SANTE) е отговорната за консултацията администрация.

„Консултациите ще имат за цел да съберат подходяща информация за предизвикателствата, пред които са изправени първичните производители, производителите на храни, преработката и търговията на дребно и гражданите. По-специално консултациите ще имат за цел да идентифицират основните пропуски, които биха могли да бъдат отстранени на равнището на Европейския съюз, и да идентифицират областите, в които Съюзът може да има добавена стойност.“, се посочва в пътната карта на стратегията „F2F“.

Пътната карта е отворена за предоставяне на обратна връзка за период от 4 седмици. Всички заинтересовани страни, които имат мнения и предложения във връзка с пътната карта на стратегията „F2F“, могат да ги изпратят онлайн на английски език до 16 март 2020 г. в полунощ брюкселско време.

Получените възгледи по темата ще бъдат взети предвид от ЕК при по-нататъшното развитие и фина настройка на инициативата. Очаква се Комисията да публикува доклад с резултатите от консултацията на уебсайта на инициативата, обясняващ приетите предложения и защо някои предложения не могат да бъдат приети.

Страница на  „Farm to Fork Strategy“.

„Стратегията за устойчива храна е ключова за постигането на целите на Европейския зелен пакт. Тази стратегия определя регулаторните и нерегулаторните мерки, необходими за създаване на по-ефективни, интелигентни за климата системи, които осигуряват здравословна храна, като същевременно осигуряват достоен живот на земеделските производители и рибари“, се посочва в уебсайта на инициативата.

Източник: https://ec.europa.eu

*ЕК използва пътна карта за определяне на обхвата на: основен нов закон или политика; оценка на съществуващ закон или политика; проверка на годността на пакет от свързани съществуващи закони и / или политики. Пътните карти описват проблема, който трябва да бъде решен, и целите, които трябва да бъдат постигнати, обясняват защо са необходими действия на ЕС, очертават вариантите на политиката и описват основните характеристики на стратегията за консултации.

 
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.