1. Начало
  2. Новини
  3. Производство и преработка
  4. Изтича срокът за подаване на заявления за агросубсидии без санкции

Изтича срокът за подаване на заявления за агросубсидии без санкции

Земеделските стопани трябва да подадат общо заявление съгласно Наредба № 5 от 2009 г.

Днес, 16 май 2011 г., е крайният срок за подаване на заявления за Кампания 2011 без налагане на санкции, а до 10 юни 2011 г. със санкция от 1% за всеки просрочен ден. За първи път тази година започва прилагането на нови схеми за подпомагане на земеделските стопани за отглеждане на овце-майки и кози-майки във ферми, в които те наброяват от 10 до 49 (включително). Земеделските стопани трябва да подадат  общо заявление съгласно Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Новите схеми се прилагат за отглеждането им в икономически уязвими общини в Южна България и в необлагодетелствани райони. Подпомагането ще зависи от броя на овцете-майки и козите-майки, отглеждани в стопанството. Земеделските стопани могат да кандидатстват само по една от двете схеми. Тези фермери, които попадат в териториалния обхват едновременно и на икономически уязвимите общини в Южна България, и на необлагодетелстваните райони, могат да кандидатстват и да получат субсидия само за едната от тях, като земеделският стопанин ще получи по-голяма субсидия на глава животно.

Овцете-майки и козите-майки трябва да са регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните. Преди подаване на заявлението всеки земеделски стопанин трябва да актуализира данните за своите животновъдни обекти и за отглежданите в тях животни в системата.

За да получи подпомагане, земеделският стопанин трябва да отглежда овцете-майки и/или козите-майки в срок най-малко до 30 ноември 2011 г. Той може да замени заявените животни с други при условие, че извърши замяната им в срок до 10 дни. Земеделският стопанин трябва да заяви писмено извършената замяна до 3 работни дни. При замяна следва да се заяви и писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в областната дирекция на ДФ „Земеделие”. Неспазване на сроковете може да доведе до съществено намаляване на размера на субсидията или отказ за подпомагане.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.