Националният съюз на земеделските кооперации изрази недоволство от аграрната политика у нас

Организацията излиза с конкретни предложения към управляващите

В писмо до председателя на Министерски съвет, до премиера, до министъра на финансите и до министъра на земеделието и храните ръководството на Националния съюз на земеделските кооперации изразява своето недоволство от някои действия или бездействия на изпълнителната власт, рефлектиращи върху аграрния сектор у нас.  
Първо: Изминават 10 месеца, откакто на среща с неправителствени организации поехте ангажимент, и то при получена вече нотификация от ЕК, земеделските производители да получават гориво с намалена акцизна ставка от 1 януари 2012 г. Лично заявихте, че „ваучерите са вече отпечатани."

Нищо подобно не се случи. Няколко месеца МЗХ разработваше методики, указания, уж имаше готова заповед на министъра, която урежда процедурите. После той започна да говори, че си е свършил работата, че въпросът зависи от министър Дянков, че Народното събрание трябвало да направи съответните промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Неотдавна Народното събрание наистина обсъди и прие промени в този закон – те са публикувани в държавен вестник, бр. 54 от 17.07.2012 г. Но там за горива с намален акциз за земеделските производители няма и дума. Въпросът въобще не е внасян в парламента, не е обсъждан. Очевидно липсва политическа воля той да бъде решен.

Второ: С новоприетия Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове се правят изменения и допълнения и в Закона за ДДС, които стоварват допълнително финансово бреме върху част от земеделските производители. Новата му алинея 7 на чл.118 изисква: „Данъчно задължено лице, което за целите на независимата си икономическа дейност извършва зареждане на превозни средства за собствени нужди с течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита зареждането чрез фискално устройство, както и да предава данни по дистанционната връзка с Националната агенция по приходите."

На практика това означава земеделският производител, който е монтирал в стопанския си двор цистерна с бензинколонка за зареждане на собствените трактори и комбайни със закупено от него гориво (с платен акциз!) да закупи, монтира, подържа и обслужва:

-  електронна система с фискална памет за отчитане на количеството на зарежданото гориво (ЕСФП) чрез фискална касова бележка.

- нивомерна измервателна система за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство на ЕСФП.

И всичко това в изключително кратки срокове - до 31.12.2012 г. По ориентировъчни данни разходите за подобни технически съоръжения, заедно със създаването на условия за техния монтаж и за обслужването им биха достигнали 15-18 хил. лв.

В мотивите на вносителя на проектозакона - Министерския съвет, е записано, че целта на тази промяна е създаването на механизъм за своевременно проследяване и установяване на съответствието между документално получените, наличните към момента и фактически потребените количества горива. Кому е нужно това? Земеделският производител си е закупил с документ гориво от „Петрол" или който и да е доставчик, заплатил го е, не търгува с него, а зарежда собствените си комбайни. Какво я интересува държавата колко е разходвал или не всеки ден, колко му е останало и т.н. Всичко това според нас е безсмислено. Малко ли са грижите на земеделските производители?! Да сеят ли сега или да се занимават с несвойствени дейности породени от чужди проблеми?

Неофициалното обяснение на служители на МФ и НАП е, че това е начин да се противодейства на контрабандната търговия с горива. Значи сред земеделски производители ще се търсят контрабандистите?! Това е смешно, ако не беше жалко.

За противодействие на контрабандата отговаря държавата чрез митници, чрез МВР, прокуратура, съд и т.н. След като държавата признава, че има контрабанда, да си свърши работата, да търси контрабандистите там, където трябва. Откъде-накъде ще прехвърля задълженията си, стоварвайки финансово бреме върху земеделски производители, като на всичко отгоре ще дават ежедневна информация в НАП за разхода на гориво за вътрешното си потребление. Под заплахата на предвидената глоба до 10 хил. лева, кооперациите ще бъдат принудени да се подчинят на закона, роптаейки срещу липсата на логика и здрав разум в действията на правителството и законодателната власт, и убеждавайки се, че за тях земеделието в никакъв случай не е приоритетен отрасъл.

Въз основа на изложеното предлагаме и настояваме:

1. Правителството официално да даде ясен и категоричен отговор дали и кога земеделските производители ще получават горива с намалена акцизна ставка.

2. Правителството да внесе в Народното събрание предложение за отмяна на чл.118 ал.7 от Закона за данък добавена стойност относно регистрацията и отчитането на зареждането на течни горива с фискални устройства от земеделските производители и произтичащите от нея други промени в закона и съответните наредби.

3.  Ако не се отмени чл. 118, ал. 7 от Закона за ДДС, държавата, като израз на безсилието си да се справи по друг начин с контрабандата па гориво, чрез Министерството на финансите да заплати (да възстанови на 100%) разходите за електронни системи с фискална памет и ниеомерните измервателни системи за всеки обект на земеделски производител, където счита, че трябва да бъдат монтирани.

Очакваме отговор и положително решение на поставените проблеми.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.