Регистър на земеделските земи у нас ще гарантира пълноценното усвояване на евросредствата

Снимка:

Това заяви зам.-министър Боянова по време на Националния дебат за ползването на земеделски земи в рамките на новата ОСП

Фермерски регистър, който ще съдържа информация за земеделските земи, фермерите и собствениците, ще е основата в прилагането на новия тип подпомагане след 2014 г. „Със събирането на цялата информация на едно място ще се решат основните проблеми пред развитието на модерно земеделие у нас и пълноценното усвояване на евросредствата“, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова по време на Националния дебат за ползването на земеделски земи в рамките на новата ОСП, който се провежда в Пловдив.

Регистърът ще въведе ред в земеползването и ще гарантира максимална защита на собствениците и ползвателите на земеделски земи. Той ще улесни процесите по подаване на заявления и тяхното администриране, ще се премахнат застъпванията на площи и ще отпадне поддържането на различни регистри. Със стартирането на регистъра всеки ползвател ще трябва да заяви какво обработва. Регистрирането е съобразено със стопанската година, като за всеки парцел ще се поддържа пълноценна и актуална информация.

По време на форума в Пловдив представителите на Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие“ представиха актуалните проблеми със земеделските земи и получаването на плащания за тях и предложиха варианти за решение на тези въпроси в рамките на бъдещата Обща селскостопанска политика. В дебата се включиха земеделски производители, собственици, арендатори, представители на браншови организации от всички сектори на земеделието, научни и бизнес организации, а също и представители на академичните среди и на НСОРБ.