1. Начало
  2. Новини
  3. Производство и преработка
  4. След много усилия и становища от страна на НАЗ: Ренти до 3000 лв. няма да се декларират

След много усилия и становища от страна на НАЗ: Ренти до 3000 лв. няма да се декларират

Депутатите гласуваха на 07.12.23 г. на второ четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

“След много усилия и становища от страна на НАЗ депутатите приеха на второ четене промените в ЗДДФЛ чл. 73, касаещи декларирането на рентите. Oтново се въвежда минимален праг, над който тези ренти да се декларират пред НАП от земеделските стопани. Tози праг става 3000 лв.”, обяви с пост във Facebook Илия Проданов, председател на УС на НАЗ.

Депутатите гласуваха на 07.12.23 г. на второ четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Предложението беше внесено от Ирена Димова от ГЕРБ-СДС, с което се дава възможност да не се декларират доходите от рента, получавани от собствениците на земеделски земи в размер до 3000 лв. Депутатите гласуваха предложението на Димова със 148 гласа “за”, един – “против” и четирима “въздържали се”.

Това предложение на Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) беше обсъдено на съвместна среща между премиера, министъра на земеделието и представители на НАЗ, проведена на 3 ноември.

Припомняме дневния ред от проведената на 3.11.23 г. среща между НАЗ и правителството:

Относно: Предложение за дневен ред на съвместната среща между Министър-председателя, Министъра на земеделието и храните и НАЗ

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Във връзка с провеждането на 03.11.2023 г. на съвместна среща между Министър-председателя, Министъра на земеделието и храните и представители на Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) за набелязване и стартиране на законодателни мерки и инициативи за дългосрочно подобряване на условията за провеждане на земеделска дейност в страната, ви представяме предложение за дневен ред на срещата със следните теми за обсъждане:

1) Ситуацията с вноса на селскостопанска продукция от Украйна. Предоставяне на информация от Агенция „Митници“ относно внос на слънчоглед, пшеница, царевица, рафинирано олио и др.; Засилване на контрола върху доставките на селскостопански стоки, влизащи в страната. Прилагане на лицензионните режими за внос от Украйна. Подпомагане на сектор “Зърнопроизводство” за преодоляване на последствията от войната в Украйна;

2) Индикативен график за изплащане на средствата от европейските земеделски фондове;

3) Промени в чл. 37в от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), касаещи улесняване процеса на доброволно споразумяване за комасирано ползване на земеделските земи;

4) Промени в Закона за арендата, целящи регламентиране и поощряване на сключване на дългосрочни договори за аренда;

5) Приемане на държавен механизъм за регулация на рентните плащания в страната, основан на добив и изкупни цени;

6) Създаване и приемане на Закон за браншовите организации в земеделието, Закон за аграрната камара и Закон за селскостопанските кооперативи;

7) Осигуряване на продължаването на прилагането на държавната помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” за срок до 2029 г. Предоставяне на възможност за сливането на две години преотстъпен данък (за 2023 и 2024 г.) и инвестирането му до края на 2025 г.

8. Държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство – завишаване на бюджета за държавната помощ и възстановяване на 100 % от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, както е разписано като възможност в нотификацията пред ЕК;

9) Определяне на напояването като стратегически национален приоритет – мерки и действия за подобряване на поливното земеделие в страната: преобразуване на „Напоителни системи“ ЕАД в Агенция; държавна подкрепа за цената на водата; облекчаване на нормативните режими за инвестиционни проекти, свързани с водоспестяващи технологии;

10) Промяна в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, която по същество да върне старата разпоредба на чл. 73, ал. 1, т. 4, касаеща декларирането на рентните плащания. Лицата изплащащи необлагаеми доходи по чл. 13, ал. 1, т. 24 от ЗДДФЛ законово могат да изплатят на един представител от съсобствениците рентното плащане (чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността), а чл. 73, ал. 1, т. 4 ЗДДФЛ вменява задължение, касаещо всички съсобственици;

11) Спазване на разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 24 от ЗДДФЛ, която гласи, че не са облагаеми доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, тъй като НАП тълкува разпоредбата по различен начин;

12) Приетите промени в Закон за енергията от възобновяеми източници, касаещи изменения в Закон за опазване на земеделските земи;

13) Закон за опазване на селскостопанското имущество – актуализиране на разпоредбите относно контрола и санкциите с цел засилване на превантивния ефект на Закона;

14) Временно разрешаване на контролирана и ограничена употреба на неоникотиноидни препарати за растителна защита;

15) Закон за управление на отпадъците – облекчена регистрация и отчетност за земеделските производители в системата НИСО.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.