1. Начало
  2. Новини
  3. Производство и преработка
  4. Социалното земеделие вече и в България

Социалното земеделие вече и в България

Проектът се финансира от Програмата за професионално обучение в Европа – Леонардо да Винчи

От месец  август фондация „Биоселена” се присъедини към екипа на проект „Мултифункционално земеделие в Европа - социален и екологически ефект за биологичните стопанства” . Проектът се финансира от Програмата за професионално обучение в Европа – Леонардо да Винчи и има за цел:

  • Да повиши  информираността на представителите на различни институции, организации и предприятия относно значението и потенциала на социалното земеделие;
  • Да постави началото на мрежи за действие и партньорства на местно равнище;
  • Да разработи обучителни материали за фермерите според изискванията на Европейската кредитна система на професионално обучение (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training);
  • Да спомогне за увеличаване на възможностите на местните стопанства за изграждане на  алтернативни модели на заетост и допълнителни доходи чрез прилагане на принципите и идеите на мултифункционалното земеделие.

В проекта са ангажирани експерти от Германия, Португалия, Чехия, Холандия, Италия. От българска страна в проекта е ангажиран Аграрен университет - гр. Пловдив, а Биоселена ще подпомогне изпълнението му на базата на опита си в тази област.

Какво означава мултифункционално селско стопанство?

Селското стопанство е не само процесът на производство на храни. Наред с традиционното селско стопанство, включващо  земеделие и животновъдство,  мултифункционалното селско стопанство обхваща много и различни аспекти като социални и педагогически, здравни и лечебни услуги, екотуризъм, културни дейности, (превантивно) опазване на околната среда или активен маркетинг на селскостопанските продукти. Затова наричаме селското стопанство мултифункционално.

Концепцията за социално земеделие

Социалното земеделие е част от мултифункционалното селско стопанство, което се ангажира със следните задачи:

  • Подобряване на здравословния статус и принос за лечение на хората,
  • Възпитание и терапия
  • Рехабилитация и реинтеграция.

Екологичното земеделие предлага много възможности за включване на различни социални групи в изпълнение на всекидневните трудови дейности в градината, на полето или в животновъдството. Социалното земеделие означава създаването на селскостопански кооперативи и стопанства, които интегрират хора в неравностойно положение като трайно безработни, наркозависими, лица с масивни психични заболявания, лица от рискови социални групи, деца и младежи с поведенчески проблеми или когнитивни увреждания, бивши затворници, както  и възрастни хора. Аспекти на социалното земделие са също изграждането на училища и детски градини във фермите, както и превенцията, интеграцията и подобряване на качеството на живот.

Социалното земеделие в България

За разлика от други европейски страни за социално земеделие в България се заговори съвсем наскоро. Отделни неправителствени организации са изпълнявали проекти, които са подкрепяли някои от дейностите на социалното земеделие.

Целта на настоящия проект е да стартира инициативите за прилагане на принципите и идеите на социалното земеделие и да постави началото на дискусия за възможностите, нагласите и начините за развитие на механизми за подпомагане на земеделски стопанства, които прилагат социалното земеделие.

В тази връзка на 31 октомври в Аграрен университет - гр. Пловдив ще се проведе семинар на тема „Социалното земеделие в Европа и възможностите за прилагане в България". Биоселена като организатор на семинара има амбицията да събере представители на различни обществени групи – държавни и местни власти, фермери, неправителствени организации, които да поставят началото на дискусията за разработавне на програма и механизми за подпомагане на социално ориентираните земеделски стопанства. В семинара като лектор ще участва г-н Томас ван Елсен от университета в Касел, който ще представи степента на развитие и начина на действие на системата в Германия. Ще бъде представен и опитът на Биоселена и на други организации в изпълнението на някои от аспектите на социалното земеделие.

Вижте програмата в рубрика Прояви...

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.