В Киев ще се проведе международната конференция Black Sea Oil Trade-2013

Делът на страните от Черноморския регион в търговията с маслодайни семена и масла расте с всяка година

На 18 септември 2013 г. ще се проведе Международна конференция “Black Sea Oil Trade-2013: Нови пазари. Нови стратегии” в Киев, Украйна.

Делът на страните от  Черноморския регион в  търговията с маслодайни семена и масла расте с всяка година.  В момента Украйна и Русия е на 1 и 2-ро място в света по търговия със слънчогледово масло (общо - повече от 70% от световния мащаб).  Украйна е третият по големина световен износител на рапица и основен доставчик на рапица в ЕС.  Делът на Казахстан и Русия в световната търговия на маслодаен лен достига 60%, докато Румъния и България са ключови световни износители на слънчоглед.

Водещата роля на черноморските държави по отношение на търговията и нарастващото търсене на слънчогледово масло и маслодайни култури също се основават на ефективната логистика в региона.  Този фактор се оценява високо от основните купувачи на маслодайни продукти от региона на Черно море (Китай, Индия, Египет, Турция). Увеличава се и делът на търговията със соеви култури.

Нарастващата роля на региона и нарастващото търсене на висококачествена информация и анализ определят значението и важността на Международната конференция “Black Sea Oil Trade-2013: Нови пазари. Нови стратегии”, която е изцяло посветена на маслодайните пазари.

Повече информация четете в рубрика Прояви на портала...