Засяването на есенниците във Великотърновско продължава

Проливните дъждове забавиха жътвата

Месец след  оптималните  срокове за  засяване  на есенните  култури земеделските  производители  във Великотърновско продължават да  сеят. Това сочат  справките на  Областната  дирекция "Земеделие". Заради климатичните  условия все още  има  площи, които  се  обработват. За сега пшеницата  е засята на 70-80%.

Проливните дъждове, които забавиха жътвата  на  есенниците и съответно  торенето и  обработката се  отразиха и  на  засяването  на есенниците.  Според  експертите, оптималните  срокове за  засяването на  маслодайната  рапица са  от  края  на  август до  средата  на  септември, а  на  пшеницата до  края  на  октомври. През  последните  седмици  агроклиматичните  условия  не  позволиха спазването  на сроковете. Във  Великотърновско все  още продължава  засяването  на  пшеницата,  както  и  оранта  на някои площи. Земеделският производител Андрей Андреев споделя, че оранта и засяването вървят тежко. Проливните дъждове буквално  са трамбовали  почвата и земята  трудно  се  обработва. Това  от  своя  страна  е  свързано не  само с  отнемане  на  много време, а и  с  разход  на  гориво. Земеделските стопани се  притесняват, че  големи  площи с пшеница няма  да успеят да  братят преди зазимяване на културата. Очакванията  на фермерите са  за  ниски добиви заради прогнозираната от метеоролозите влажна зима.