Етикет: Велико Търново
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Нови технологични решения в овощарството - резитби, капково напояване, торене, биологично производство

Информационна среща-семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - В. Търново) и Шуменски университет "Е. К. Преславски"
post-image
Новини Институции

РИОСВ подкрепи предложение за обявяване на нова защитена местност край

В границите на въпросната територия са установени местообитания на защитени по реда на Закона за биологичното разнообразие растителни видове като елвезиево кокиче и снежно кокиче