1. Начало
  2. Новини
  3. Растителна защита
  4. Земеделските иновации на BASF ще подпомогнат продоволствената сигурност, климата и околната среда

Земеделските иновации на BASF ще подпомогнат продоволствената сигурност, климата и околната среда

BASF обяви своя 10-годишен план за разработването и прилагането на иновации в селското стопанство

  • Иновации в семена, третирането им, биологична и конвенционална растителна защита, различни решения за дигитално земеделие при отглеждането на важни култури в световен мащаб
  • Подобрения в земеделието, водещи до устойчивост на климата, опазване на биоразнообразието, прецизни приложения и намалени емисии на CO2
  • Прогнозиран и вече потвърден върхов потенциал на продажбите в размер на над 7.5 млрд. евро.

BASF обяви своя 10-годишен план за разработването и прилагането на иновации в селското стопанство, които да подсигурят храна за бъдещите поколения и същевременно да сведат до минимум въздействието на земеделието върху климата и околната среда. Компанията се фокусира върху подобряване на резултатите в земеделието и по-конкретно в отглеждането на пшеница, рапица, соя, царевица, памук, ориз, както и плодове и зеленчуци. Според оценки на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO), тези култури се отглеждат върху повече от 50% от земеделската земя в световен мащаб. Ето защо иновациите, прилагани в такъв голям мащаб, имат потенциал да направят земеделието по-продуктивно и устойчиво. BASF се фокусира и продължава да внедрява иновации в своята гама от семена, третирането им, биологична и конвенционална защита, както и дигитални земеделски решения именно в тези основни култури.

През следващото десетилетие компанията ще стартира и големи взаимосвързани проекти във всички бизнес области, в които работи. Стойността на иновациите е с потенциални продажби за над 7,5 млрд. евро. Важността на продуктите и решенията на BASF за обществото нараства, тъй като компанията систематично включва критерии за устойчивост в научноизследователска дейност в областта на земеделието. През 2021 г. компанията изразходва около 900 млн. евро за проучвания и развитие на сегмента „Решения в земеделието“, който реализира около 11% от продажбите. През 2022 г. BASF ще продължи да инвестира в проучване и създаване на иновации в земеделието на високо ниво.

Като се фокусира върху избрани култури в ключови региони, компанията адаптира своите продукти, технологии и услуги, за да помогне на фермерите да отглеждат своите култури по оптимален начин, съобразявайки се с предизвикателствата на околната среда. „Иновациите в селското стопанство са от съществено значение, за да се постигне устойчиво производство на храни. Трябва да намерим правилния баланс, който да ни осигури по-добър добиви – добиви, постигнати по начин, който отговаря на нуждите на бъдещите поколения, има минимално въздействие върху околната среда и помага на фермерите да изкарват прехраната си“, каза д-р Ливио Тедески, Президент на BASF Решения в земеделието. „Нашите иновации позволяват по- високопроизводително и по-устойчиво земеделие – ключови точки, част от Целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации. За BASF Решения в земеделието това е приоритет и се ангажираме така да определим целите си и да работим върху тях, че до 2030 г. да стимулираме устойчиво земеделие“, допълва той.

„През последното десетилетие ние разработихме широко портфолио, което използва всички технологии, необходими за по-устойчиво бъдеще в земеделието“, казва д-р Питър Екес, Президент на „Проучвания и развитие“ и „Регулации“ на BASF Решения в земеделието. Когато говорим за иновации, компанията е доверен и надежден партньор. Нашите изследвания за решения в земеделието са част от нашата дългосрочна стратегия, която дава на фермерите стабилност в непрекъснато променящия се свят и им позволява да увеличат добива и да намалят въздействието на земеделието върху природните ресурси“.

Опазване на биоразнообразието чрез комбиниране на хибридна пшеница Ideltis™, растителна защита и дигитални инструменти в Европа

За да отговорят на нуждите на нарастващото световно население, през следващите 20 години зърнопроизводителите трябва да увеличат своя добив с 1,7% годишно. BASF допринася за това чрез изследвания на възможни комбинации на продуктите, които ще оптимизират резултатите от производство и ще подпомогнат устойчивото земеделие. През втората половина на десетилетието BASF ще пусне хибридна пшеница под марката Ideltis. Същевременно системата Xarvio® Digital Farming Solutions ще помогне за оптималното засяване, като направи специфичен за всеки земеделски район анализ на полеви данни. Тя ще помогне и за прецизното приложение на иновациите за устойчива защита на културите чрез Revysol ® - фунгицид, Axalion™ - инсектицид и хербицида Luximo®. Revysol® увеличава добива, благодарение на което необходимостта от обработваема земя намалява с 4%. Иновациите във формулата на Revysol® позволяват на фермерите да редуцират количеството на използвания фунгицид, което допълнително намалява отделянето на CO2.

Патрис Сенсар, френски зърнопроизводител, разчита на тези иновации за подобряване на добива:

„През последните години сме изправени пред все по-трудни метеорологични условия. Предизвикателство е да се постигне приличен добив на пшеница, който да задоволи нарасналото търсене. Същевременно трябва да се съобразяваме с новите ограничения, наложени от Зелената сделка. Така трябва да правим повече с по-малко.“

Прецизно приложение и ефективно използване на земята при отглеждането на соя в Латинска Америка чрез разнообразни и персонализирани иновации

BASF разработва и внедрява иновации в областта на семена, растителна  защита и дигитални решения, съобразени с нуждите на фермерите, които отглеждат соя в Латинска Америка. Компанията дава решения за прецизно приложение и ефективно използване на земята чрез комбиниране на разнообразни персонализирани иновации. BASF разработва и до средата на десетилетието ще предложи на фермерите няколко нови Revysol- и Xemium ® - базирани смеси, които ще осигурят ефективен контрол над болестите по соята, включително азиатската соевата ръжда и ще помогнат за управление на резистентността. Освен това, производителите на соя ще се възползват от иновациите в борбата с нематодите – вредители, които предизвикват загуба на около 30% от добива.

За да се справят с плевелите, BASF заедно с Bosch разработиха интелигентно решение за пръскане, което съчетава агрономическата интелигентност на платформата Хarvio с тази на Bosch. Резултатът – високотехнологичен сензор за камера и подходящ софтуер, които автоматизирано идентифицират и се борят с плевелите преди и след поникване. Умният начин за пръскане намалява риска плевелите да станат устойчиви на препаратите, а специално разработени хербицидни формулировки и оптимизирани дози, гарантират, че хербицидът ще се прилага само където и когато е необходимо. Чрез точково приложение използваният хербицид може да намали с до 70% в зависимост от преобладаващите условия на полето и появата, и устойчивостта на плевелите. Очаква се в рамките на 18 месеца системата Smart Spraying да стартира в Бразилия, Северна Америка и Европа. Бразилският фермер и агроном Маурисио Де Бортоли вярва, че използването на иновации като Smart Spraying е от съществено значение за успеха в селското стопанство: „Ние винаги следим и прилагаме новите технологии в нашата работа. Обикновено проучваме и преценяваме какви ще са ползите от иновациите. Всяка година добавяме нова технология в работата си, за да повишим производителността и така се развиваме”.

Иновации за подкрепа на фермерите, които произвеждат рапица в Северна Америка, при работата им в непрекъснато променящи се климатични условия

За да засили устойчивостта на производителите на рапица при непрекъснато променящите се климатични условия, BASF се фокусира върху създаване на иновации при отглеждането  ѝ. Компанията продължава да подобрява своите водещи продукти като InVigor®, както и да разработва рапични хибриди с жълти семена, които ще могат да се отглеждат върху не толкова продуктивните земеделски земи в Канада и САЩ, където времето е по-сухо и горещо. Рапичните хибриди с жълти семена ще имат толерантност към хербициди, които са ключово срдство в борбата с плевелите. BASF планира да въведе тази иновация на полето към средата на нашето десетилетие и по този начин ще помогне на фермерите да произвеждат маслодайна култура с висока стойност при трудни условия като суша и топлинен стрес. Екстремните и променливи метеорологични условия могат да предизвикат болести и да доведат до поява на вредители, които са трудни за прогноза и контрол. Ето защо e важно фермерите да вземат мерки за най-ранна защита, което е възможно с Vercoras® на BASF – продукт за третиране на семена. Той осигурява широкоспектърна защита срещу заболявания като фома, както и увреждания, причинени от листни бълхи. Освен това фермерите могат да използват и платформата Xarvio® FIELD MANAGER на BASF Digital Farming – автоматизиран, дигитален инструмент за оптимизиране на реколтата. Той се прилага в целия свят и помага за защита на полето – от засяването до прибирането на реколтата. Той непрекъснато анализира широк спектър от земеделска информация, включително данни за рисковете по време на сезона (като заболявания, например). След анализ на данните фермерът получава препоръка кога, къде и колко защита на културите да приложи.

Климатично интелигентни решения за производство на ориз в Азия и намаляване на емисиите в земеделието

BASF предлага иновации в производството на ориз в Азия и комбинирането им с вече налични продукти, като по този начин се намаляват вредните емисии и използването на вода. Компанията ще предложи два, устойчиви на хербициди продукта, които могат да се използват за директна сеитба и като алтернатива на неолющения ориз. Иновациите на BASF позволяват контрол на качеството и понижаване появата на плевели, като по този начин се намаляват въглеродните емисии и използването на вода. Системата Clearfield ® Rice вече може да се използва в Азиатско-тихоокеанския регион, а системата Provisia® Rice се очаква да стартира в средата на десетилетието. В комбинация с дигитални решения на BASF, производителите на ориз могат да намалят въглеродните емисии до 50% на тон продукция. Масахару Кавамура, производител на ориз от Япония каза:

„Работим усилено, за да направим възможно устойчивото земеделие и да приложим дигитални решения. Основен принос за това има Xarvio FIELD MANAGER – системата, която ни позволява да се справим със сложни  условия на полето, особено при необичайно време, и ни помага да оптимизираме прилагането на пестициди и торове".

Подпомагане на местно производство на храна на закрито чрез иновации в зеленчуковите семена и биологична защита на културите

BASF оптимизира защитата на семена и култури при отглеждане на храна на закрито. През 2021 г., BASF Nunhems (отделът на компанията, който предлага разнообразни сортове от всички зеленчукови култури) отвори нова, модерна оранжерия за отглеждане на сортове зеленчукови семена. Чрез съвременните технологии за отглеждане на закрито ще бъде спестена вода, енергия и други суровини. Това ще бъде съчетано със специално отгледани сортове зеленчукови семена на BASF. Компанията вече използва такива оранжерии за провеждане на основополагащи изследвания за ефективно производство и прибиране целогодишно на плодове и зеленчуци като домати, краставици, чушки и марули. Чрез Velifer ® BioInsecticide и Serifel ® BioFungicide BASF ще продължи да оптимизира ефективността на производството в парникови условия и същевременно през следващите години компанията ще продължи да внедрява иновации в световен мащаб. Фермерът Хосе Филипе Руис Чавес, който отглежда домати и чушки в оранжерии в Мексико, казва:

„Опитът, който имахме със Serifel беше много добър, защото намалихме и успяхме да контролираме брашнестата мана. Сега вече отглеждаме по-здрави, по-чисти и по-органични растения”.

За да научите повече за иновациите на BASF в селското стопанство, моля, посетете нашия уебсайт за иновации www.AgInnovation.basf.com.


 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.