Около 30-35% от площите със зърнено-житни култури у нас са заети с българска селекция

Новите сортове трябва да отговарят на редица показатели

Производството на качествени семена е един от приоритетите на държавната политика в сектора. Новите сортове трябва да отговарят на редица показатели, но най-вече да са съобразени с предизвикателствата на природата.

По полетата у нас се срещат пшеници, зеленчуци и овошки с произход от различни европейски държави. При пшеницата фермерите вече разчитат на френски, немски или сръбски сортове.

Около 30-35% от площите със зърнено-житни култури у нас са заети с българска селекция. Само преди няколко години този процент достигаше 70, въпреки това от ИАСАС са категорични, че българската пшеница има място по родните полета.

Основният фактор, който определя интереса към даден тип селекция, е пазарът и цената. Все още у нас разликата в котировките между фуражна и хлебна пшеница не е достатъчно голяма. Това води до засилен интерес към западен тип селекция, който е със силно изразено братене, равностойни братя и съответно по-високи добиви.

Ежегодно както институтите от Селскостопанска академия, така и частни фирми предлагат в Агенцията солиден брой сортове и хибриди за изпитване, селекционирани от тях. Идеята е да отговорят на търсенето на фермерите за добивност, устойчивост на заболявания и качество както при житните култури, така и при зеленчуците.

Автор: Галина Недкова

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар