Нови ограничения на вредните емисии: Европейските машини и оборудване ще станат най-чистите в света

Производителите приветстват окончателното споразумение, прието в Европейския парламент

Европейските машини ще станат най-екологичните в света, благодарение на нов регламент, приет от Европейския парламент.

Новият регламент повишава изискванията за пределните норми на фини прахови частици и азотен диоксид за машините и оборудване, които се използват във фермите, строителството и обработката на материали, както и за машини за общински и пътни експлоатационни услуги.

Регламентът е най-новата стъпка в поредицата от все по-строги пределни стойности на емисиите на прахови частици и азотен диоксид, които през последните години бяха намалени с над 95%. Новият Регламентът "Етап V" има за цел да се намалят още повече вредните емисии, като се определят по-строги ограничения на броя на вредните частици и се разширява обхватът за допълнителни категории мощност на машините.

Европейските производители, представлявани от техните търговски асоциации CECE (за строителни машини), CEMA (за селскостопанска техника), EGMF (за градинска техника), EUnited Municipal Equipment (за общинско и пътно оборудване) и FEM (съоръжения за обработка на материали) приветстват решението.

Улрих Адам, генерален секретар на CEMA, казва: "Намерен е компромис от институциите на ЕС, който осигурява  добър баланс между подобряването на качеството на въздуха и запазването на конкурентоспособността на европейската индустрия за обработващи машини.

Този баланс се постига благодарение на редица корекции, направени по време на законодателния процес, като в същото време се запазват пределните стойности на емисиите и сроковете за въвеждане, така, както са били предложени от Европейската комисия. Корекциите включват, например, удължаване на преходния период с 6 месеца (общо 24 месеца), за да се даде достатъчно време на европейските производители за ре-дизайн на подвижния парк, така че да се съобразят с новите изисквания. Нещо повече, въвеждането на разпоредбата за подмяна на двигателя с времеви лимит от 20 години ще позволи по-нататъшното използване на машини с помощта на резервни двигатели, като по този начин се допринася за целите на ЕС за ефективно използване на ресурсите.

"Като цяло, новият регламент определя амбициозен график. Той ще бъде предизвикателство за промяна на стотиците видове машини и приложения в посочения срок, но производителите се ангажират да направят тези необходими корекции и да допринесат за подобряване на качеството на въздуха в Европа ", подчерта Зигрид де Врийс, Генерален секретар на CECE.

Особено важно е, че специалните нужди на малките и средни предприятия, както и високото ниво на специализация в целия сектор, са отразени в окончателния компромисен вариант. За някои видове машини и оборудване, като например мобилни кранове и малки трактори, са предвидени допълнителни преходни разпоредби, за да се отговори на техните специфични особености.

Оливие Жанен, генерален секретар на FEM, заяви: "Ние сме изключително доволни, че специфичните особености на мобилните кранове са били взети под внимание. Допълнителното време ще позволи на производителите да променят своите 170 различни модела, без това да пречи на тяхната конкурентоспособност и с незначително влияние върху околната среда. "

Франк Дидрих, директор на EUnited Municipal Equipment заявява: "Тъй като изпълнението на изискванията на Етап V означава значителни усилия за европейската индустрия, ние призоваваме за политическа подкрепа за популяризиране на техниката с марка" Произведено в Европа " на световния пазар."

След окончателното гласуване в Парламента на пленарното заседание на 5 юли, приемането от Съвета се очаква да стане през следващите седмици. Регламентът ще бъде публикуван в скоро време. Успоредно с приемането на рамковия регламент, допълнителното законодателство под формата на делегирани и изпълнителни актове е в процес на финализиране. Това законодателство включва технически изисквания и административни разпоредби, които се очаква да бъдат приети преди края на годината.