1. Начало
  2. Новини
  3. Животновъдство
  4. Раздадоха наградите на най-добрите зооинженери за 2019 г.

Раздадоха наградите на най-добрите зооинженери за 2019 г.

13-тата церемония събра бранша в Правец

Събитието се организира от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в живитновъдството и Националния съюз на зооинженерите в България. Наградите бяха разделени в пет категории.
Наградата за зооинженер-селекционер получи доц. д-р Димитър Панайотов.
Доц. Панайотов е завършил Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина , Ст. Загора (1982), специалност „Зооинженерство”. Редовен аспирант в катедра „Овцевъдство” (1985-1988); ст. Асистент (1989); главен асистент (1991); доцент от 1999г. Защитил дисертация за научна степен „доктор“ през 1988 на тема: „Проучване върху типизацията на вълната на овце от Тракийската тънкорунна порода с оглед нейното усъвършенстване”. Преподавател по дисциплините: Овцевъдство и козевъдство, Животновъдство и Производствен мениджмънт в животновъдството. Член на Асоциацията за развъждане на тънкорунните породи овце в България и на Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България; бил е Председател на Национален съюз на зооинженерите в България, Член на управителния съвет на Асоциация за развъждане на породата Лакон в България. Генерален Директор на Националната служба по селекция и репродукция в животновъдството гр. София; Ръководител на катедра „Животновъдство-преживни животни и млекарство“; в момента - Декан на Аграрен факултет при Тракийски университет. Номиниран от Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България и Съюза на зооинженерите в България.

Зооинженер-мениджър на годината стана Венцислав Върбанов.
Завършва Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора; Работил е като зооинженер в периода 1986–1991 г. От 1991 до 1997 година Венцислав Върбанов е кмет на Община Долни Дъбник в два поредни мандата. В правителството на Иван Костов заема поста Министър на земеделието и горите от 1997 до 2001 г. Бил е депутат в 39-то, 40-то, 41-то и 42-то Народно събрание, както и заместник председател на Комисията по земеделие и гори в Народното събрание. От 2014 година и до настоящия момент е председател на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ); Създава една от най-модерните ферми за млечни овце, в която са внесени за пръв път в България мъжки разплодници от породата АСАФ през 2007 г. и успешно е приложено поглъщателно кръстосване с породата АСАФ. Номиниран от Национална асоциация за развъждане на млечни породи овце в България.

Приз за цялостен принос в развъдната дейност получи проф. д-р Илия Димитров. 
Завършва във Висшия селскостопански институт в гр. София през 1963 г. със специалност „Зоотехника". До 1968 г работи като зоотехник по овцевъдство в Добруджанския институт в гр. Генерал Тошево, Добричка област. Цялостната научна дейност на проф. Илия Димитров е в областта на приложната генетика и селекцията на овцете. През периода 1977-1986 г. е завеждащ секция „Селекция и хибридизация“ към НИГО - Ст. Загора. Междувременно е и Научен секретар и Заместник Директор на Института. Научната му продукция включва повече от 150 заглавия, в т.ч. 80 научни статии, 2 учебника, 5 учебни помагала и програми, 75 научно-популярни статии и 25 брошури-технологии. Проф. Илия Димитров дарява на университета повече от 130 негови творби и лична колекция с висока художествена стойност в областта на изобразителното изкуство, с което става създател на постоянно действащата в Тракийския университет художествена галерия „Ласкар“. Номиниран от Сдружение“Организация за развъждане на цигайски и местни породи овце в България. 

Перспективни млади зооинженери на годината станаха Мартин Трънчев и Филип Ралчев.  Мартин е на 23 години и е един от младите специалисти в България, ангажиран в сферата на животновъдството. През 2019 година завършва специалност „Зооинженерство“ в Аграрен факултет към Тракийски университет – гр. Стара Загора. Мартин твърдо е решил да продължи своето образование в сферата и като следваща стъпка записва магистратура „Промишлено свиневъдство“ в Тракийски университет – гр. Стара Загора.Зад всичко това стои и възможността да прилага научените знания и умения на практика. През 2018 год. Мартин започва работа като стажант в една от водещите компании в България, производител на комбинирани фуражи – HL-TopMix. Така, още през ноември същата година официално се присъединява към екипа на компанията и бива назначен като търговски консултант за Южен Централен регион. Номиниран от Тракийски университет-Стара Загора и Съюза на зооинженерите в България.
Филип пък е роден на 02.01.1978 г. в гр.Плевен. През 1996 г. завършва Ветеринарно медицински техникум гр. Ловеч От 2006 до 2011 г. изпълнява длъжността Управител на Овцефермата към Института по фуражни култури гр.Плевен. От 2011 г. до момента работи в Асоциацията на Плевенска черноглава овца гр.Плевен; От 2014 г. до момента е студент, специалност “Зооинженерство”,образователна квалификационна степен бакалавър, задочно обучение в Аграрен университет – гр. Пловдив; Разработва дипломна работа на тема “Състояние на контролираната част на Плевенска черноглава овца” Номиниран от три развъдни асоциации – АРМПО,АРТОБ и ОРЦМПО.
Награда за иновации в животновъдството получи Румен Атанасов. Завършва Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина гр. Стара Загора – специалност Зооинженерство. От 2000 до 2007 г. работи като зооинженер в Земеделски институт – гр. Шумен; От 2008 до 2010 г. работи в ДФ ''Земеделие" - гр. Шумен на длъжност "началник отдел". От април 2010 г. до момента е един от основните селекционери в Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България; Работи основно в областите Шумен, Варна, Търговище; Създава електронна родословна книга на Национална асоциация за развъждане на млечни породи овце в България и в продължение на две години работи за нейното усъвършенстване; Номиниран от Национална асоциация за развъждане на млечни породи овце в България.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.