Семинар на тема: „Особености и важни моменти при парцелираната паша и ротацията на пасищата“ ще се проведе днес

Национална служба за съвети в земеделието (Централно управление), Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ и земеделско стопанство „Чифлик Ливади“ - с. Дамяница, обл. Благоевград организират онлайн семинар на тема: „Особености и важни моменти при парцелираната паша и ротацията на пасищата“

Дата: 21 октомври 2021 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13:30 часа

Краен час на онлайн семинара: 15:30 часа

По време на онлайн семинара: През първата част на семинара участниците ще се запознаят с основните характеристики и предимствата на парцелираната паша и на ротацията на пасищата в т.ч. посредством представяне на видеоматериал заснет в земеделско стопанство „Чифлик Ливади“ - с. Дамяница, обл. Благоевград. Ще бъдат запознати и с основните технологични моменти при пасищното отглеждане на пилета и крави в т.ч. относно пасищното доене на крави чрез използването на преместваемо (мобилно) доилно съоръжение.

През втората част на семинара участниците ще се запознаят с проекта Best4Soil, който се финансира по научно-изследователската програма Хоризонт 2020 на ЕС, и по специално със създадената по проекта мрежа от земеделски стопани, консултанти, обучители и изследователи за споделяне на знания и добри практики за добро управление на почвеното плодородие и намаляване на болестите в почвата.

През последната част на семинара участниците ще получат информация за основните инструменти и канали за информираност и публичност използвани от НССЗ за достигане на важна и интересна информацията до фермерите в т.ч. относно възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Особености и важни моменти при парцелираната паша и ротацията на пасищата – видео материал;
  • Основни функции и характеристики на създадената по проект Best4Soil мрежа от фермери и техници за споделяне на знания и добри практики за добро управление на почвеното плодородие и намаляване на болестите в почвата;
  • Основни инструменти и канали за информираност и публичност използвани от НССЗ за достигане на важна и интересна информацията до фермерите в т.ч. относно възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/GoQS4bqzkHPUeWMG9

Линк за достъп: https://zoom.us/j/96299880250

ID на семинара: 962 9988 0250

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с д-р Димитър Ванев, главен директор на Главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“, НССЗ), тел: 0882 498 016, имейл: vanev@naas.government.bg или с г-жа Борислава Борисова, тел.: 0882 533 853, имейл: borisova@naas.governmet.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.