1. Начало
  2. Новини
  3. Животновъдство
  4. В периода 12 - 14 февруари 2020 г. в гр. Солун, Гърция ще се проведе OpenEARTH

В периода 12 - 14 февруари 2020 г. в гр. Солун, Гърция ще се проведе OpenEARTH

Снимка:

Kонференция на тема: „Мерки за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата“

Във връзка с изпълнението на Проект BalkanROAD „Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите“ ще се проведе конференция на тема: „Мерки за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата“

Конференцията има за цел да обърне внимание на адаптирането и смекчаването на изменението на климата в първичния и вторичния сектор, чрез насърчаване на добрите селскостопански практики и съвременните ефективни технологии. Тя се фокусира основно върху следите от въглерод, отпадъци и вода и има за цел да стимулира интереса на учени и граждани и да ги информира за стратегиите за устойчиво управление на агробизнеса на Балканите.

Основните теми на Конференцията са:

♦ Смекчаване на изменението на климата и адаптирането му от селскостопанския сектор
♦ Устойчив агробизнес под натиска на климатичните промени
♦ Управление на ресурсите
♦ Анализ на жизнения цикъл и емисиите на парникови газове от селскостопанското производство
♦ Роля на заинтересованите страни по отношение изменението на климата
♦ Климатични промени - рискове и възможности
♦ Адаптация на Балканския средиземноморски агробизнес към изменението на климата
♦ Кръгова икономика и биоикономика
♦ Изменението на климата - подготовка за бъдещето: разработване и прилагане на политика за обществено участие
♦ Иновации и предприемачески инициативи
♦ Природни решения и най-добрите практики за управление в селското стопанство
♦ Моделиране на изменението на климата и неговото приложение в селското стопанство
♦ ГИС и дистанционно проучване в селското стопанство
♦ Хидрологично моделиране на въздействието на изменението на климата в селското стопанство
♦ Инструменти за вземане на решения и поддръжка, уеб приложения
♦ Кръгова икономика чрез екологично образование
♦ Екологично обучение в различните нива на образователните системи
♦ Образование за устойчиво развитие
♦ Стратегия за отпадъците
♦ Вода, пречистване на отпадни води

Събитието няма такси за регистрация!

Повече информация може да намерите тук.

 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.