Подобравяне на ефективността на управлението на земеделските стопанства и реализацията на селскостопанската продукция

На 28 ноември 2018 г. в гр. Велико Търново  ще се проведе съвместна информационна среща - семинар  на  НССЗ (ТОО-Велико Търново) и ССА  (Институт по аграрна икономика /ИАИ/ – София) на тема: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ“

На семинара проф. д-р Димитър Николов ще говори за ефективността на управлението  на земеделските стопанства и нейното подобряване  и реализацията на селскостопанската продукция.
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Велико Търново ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от  ПРСР 2014-2020 г.

 

Семинарът ще се проведе в гр. Велико Търново, (залата на Регионална здравна инспекция, ет. 1)

ул. „Никола Габровски“ № 23

Програма на семинара.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар