1. Начало
  2. Предстоящо
  3. Семинари
  4. УЕБИНАР НА ТЕМА: "Отглеждане на ягодоплодни култури на почва и чрез хидропоника в различни типове оранжерии"

УЕБИНАР НА ТЕМА: "Отглеждане на ягодоплодни култури на почва и чрез хидропоника в различни типове оранжерии"

На 11.05.2021 г., (вторник) Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със съдействието на Българска Асоциация на Mалинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я) организира онлайн уебинар на тема: Отглеждане на ягодоплодни култури на почва и чрез хидропоника в различни типове оранжерии   

Начален час на уебинара: 13:30 часа

Краен час на уебинара: 15:50 часа

Основните теми, които ще бъдат представени на уебинара са:

• Отглеждане на ягодоплодни култури в стоманетостъклени  и полиетиленови оранжерии на почва;

• Отглеждане на ягодоплодни култури в стоманетостъклени  и полиетиленови оранжерии на хидропоника – видове системи и субстрати;

• Хранене и особености на торенето при двата типа отглеждане - торове и хидропонни разтвори;

• Предимства  и  недостатъци на безпочвеното отглеждане на ягодоплодни култури.

Цел на уебинара:

Разпространение на знания относно отглеждането на различни видове ягодоплодни култури в стоманеностъклени (отопляеми) и в полиетиленови (неотопляеми) оранжерии при двата основни типа отглеждане – в почва и в хидропоника. Запознаване на участниците с хидропонното отглеждане, като иновативна технология и практика в растителното хранене - различните системи и субстрати.

Участието в уебинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Регистрацията може да направите от тук или като изпратите на e-mail: pkumanova@naas.government.bg следната информация: име и фамилия, e-mail адрес и  качеството, в което се регистрирате (земеделски стопанин, съветник, научен работник, студент, представител на неправителствена организация, друго), както и ако имате въпроси, които желаете предварително да зададете към лектора.

Информация относно събитието - покана, програма и прессъобщение  може да видите тук.

Уебинарът е отворен за всички желаещи да се включат - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с г-жа Петя Куманова - член на екипа на НСЗЗ за изпълнение на проект NEFERTITI и координатор на хъб България на мрежа № 7 по проекта. Електронна поща: pkumanova@naas.government.bg Тел.: 0887 626 246

Nefertiti

Кратка информация за проект NEFERTITI
Проектът „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (NEFERTITI) е уникална мрежа (одобрена за финансиране по програма „Хоризонт 2020“), включваща 32 партньори и координирана от Института по земеделски технологии (Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)) - Франция. Продължителността на проекта е 4 години и ще приключи на 31.12.2022 г. Основната цел на проекта е да създаде тясно свързана мрежа от демонстрационни и пилотни ферми, имащи за цел подобряване на обмена на знания и взаимното обучение между участниците в демонстрационните събития, както и ефективно внедряване на иновации в селскостопанския сектор чрез взаимни демонстрации на техники организирани по теми. По проекта са създадени 10 интерактивни тематични мрежи, които обединяват 45 регионални хъба (центрове) включващи земеделски стопани организиращи демонстрации и институции свързани със земеделието (съветници, неправителствени организации, индустрия, образование, научни институти и политици в 17 държави. Мрежите са: 01 „Управление на пасища и практики за улавяне (поглъщане) на въглерода“; 02 „Разработване и вземане на решения за фермери от сектор "млечното говедовъдство", на основата на налични данни и информация (т.нар. интелигентно земеделие)“; 03 „Системи за опазване на здравето и биологично отглеждане на животни“; 04 „Качеството на почвите при полските (сеитбооборотни) култури“; 05 „Използване на приложения за управление на мултифункционални сензори и измерване на различни променливи при отглеждане на полски (сеитбооборотни) култури“; 06 „Повишаване на производителността и качеството при биологично отглеждане на полски (сеитбооборотни) култури“; 07 „Повишаване ефективността при използването на хранителните вещества в градинарството (НССЗ ръководи и координира дейностите по тази мрежа в т.ч. създаването на хъба в България); 08 „Ефективно използване на водата в градинарството“; 09 „Намаляване използването на пестицидите при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ (НССЗ ръководи и координира дейностите по създаването на хъба по тази мрежа в България); 10 „Засилване на привлекателността на земеделието за новонавлизащи фермери“. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на проекта: www.nefertiti-h2020.eu. Ако желаете да се присъедините към мрежа 7 и/или 9 посетете страницата на проекта на сайта на НССЗ: https://www.naas.government.bg/bg/57/3804.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.