Добри европейски практики за опазване на подпочвените води от замърсяване от земеделски източници

Как се прилага Нитратната директива у нас

 

Селското стопанство е един от източниците на замърсяване на околната среда и подпочвените води, като усилията на институции и фермери в Европа е това замърсяване да не попадне в реки, вододайни зони, язовири.

С тази цел е създадена Нитратната директива. Общата селскостопанска политика поддържа Директивата за нитратите чрез пряко подпомагане и мерки за развитие на селските райони.

Мерките за предотвратяване на замърсяването на водите се прилагат задължително в 141 нитратно уязвими общини у нас, а в останалите приложението е на доброволен принцип.

Какви са правилата, които растениевъдите и животновъдите трябва да спазват според изискванията на Нитратната директива.

При неизпълнение на изискванията на Нитратната директива санкциите са под формата на редукции на субсидиите. Проверките се осъществяват от Българската агенция по безопасност на храните.

Министерството на околната среда и водите участва в мониторинга на прилагането на мерките.

Повече информация за добрите практики може да научите в областните офиси на Националната служба за съвети в земеделието.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.