Етикет: директива
post-image
Новини Институции

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България във връзка с Рамковата за морска стратегия

Тази представлява първият законодателен инструмент на ЕС, насочен към опазването на всички аспекти на морското биологично разнообразие
post-image
Новини Растителна защита

Новата европейска за фитосанитарния контрол вече е в сила

Антон Величков: "България, както и останалите европейски държави-членки разполагат с три години гратисен период - за хармонизиране на националните законодателства с та"