В предаването „ОСП – от полза за всички нас“: Ролята на директните плащания за подкрепа на доходите на фермерите

 

Директните плащания са важен фактор за изграждане на стабилност на земеделските стопанства, подпомагат фермерите при изпълнението на екологичните предизвикателства и ефективното използване на природните ресурси, осигуряват поддържане на пазарна ориентация на стопанствата.

Предаването е част от Информационна кампания по проект „Общата селскостопанска политика – от полза за всички нас“, съфинансирана с подкрепата на Европейския съюз. 

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар