Семената на ДюПон Пионер подходящи за отглеждане по стриптил технология

Компанията е партньор по проект „Опазване на почвите в България“

ДюПон Пионер взе участие в работна среща, която се състоя на 27 юни в Канев Център на Русенския университет Ангел Кънчев в партньорство с фондация Америка за България.

През последните години в България интензивното земеделие наложи крути обработки на земеделската земя. Машините са с огромен капаците на работа, но притъпкват почвата и нарушават химико физичния състав на структурата на почвата. Именно системата Стриптил цели да намали поне наполовин обработките. На практика имаме една обработка през август предходната година, което разрешава през зимния период, благодарение на влагата и замръзването на почвата да се получи разтрошаване на повърхностния слой. В последствие има едно засяване с внасяне на тор през пролетта, като се изключат пръсканията чрез системата Стриптил. Това намаляване на утъпкването на почвата, като и оставяне на растителните остатъци възстановява плодородието на почвата, подчерта Герджиков по време на форума.