Картоф

Засаждането се извършва в края на февруари – началото на март

Извършва се подхранване на посевите

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Борба с плевелите

Проблемни плевели в картофопроизводителните райони са паламида, троскот, пирей, фасуличе, бутрак, казашки бодил, балур, троскот, поветица. За борба срещу едногодишни широколистни плевели внесени след засаждане преди поникване на културата може да се използват някои от регистрираните хербициди.

Паламида