Картоф

При чести превалявания...

  • Картофи

І. ЛИСТНO ТОРЕНЕ

Продължава торенето.

II. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Картофена мана

Да се извършват предпазни третирания с продукти с контактно действие, а при поява на петна да се прилагат такива с лечебно действие.

Кафяви листни петна (алтернария)

Да се извършват предпазни третирания с фунгициди с контактно, а при поява на първи петна да се прилагат такива с лечебно системно действие.

Колорадски бръмбар (яйца)

Неприятелят е в стадий от масово яйцеснасяне до ларви ІІ-ІV възраст.

  • инсектициди с контактно и стомашно действие;
  • инсектициди – синтетични пиретроиди;
  • системни инсектициди с контактно и стомашно действие при масово яйцеснасяне и излюпване, при достигане на плътност – 150 ларви на 100 растения.

Третирането да се извършва при тихо време, при температура не по-висока от 23-24 градуса.