Картоф

Извършва се листно торене

І. ЛИСТНО ТОРЕНЕ

II. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Колорадски бръмбар

Очаква се поява на възрастното насекомо. Борба с разрешени за употреба продукти за растителна защита, се провежда при поява на ларви трета възраст.

Третирането да се извършва при тихо време, при температура не по-висока от 23-24 градуса.