Картоф

Подготвят се площите...

  • Картофи

Залагат се ранните картофи за рътене  в тъмни помещения с тем­пература около 15-18°С за 20 дни, а след това в светли при 10-12°С за същото време.  

Подготвят се площите за ранни картофи и се извършва  текущо подравняване в поливните участъци.