Картоф

Продължава загърлянето на ранните картофи

  • Картофи

І. АГРОТЕХНИКА

В началото на месеца в планинските райони приключва засаждането на картофите.

ІІ. ЛИСТНО ТОРЕНЕ

III. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Основни вредители за периода:

  • Картофена мана
  • Кафяви листни петна (алтернария)
  • Колорадски бръмбар

Картофена мана

Срещу заболяването след фенофаза \"начало на бутонизация\" и валежи да се използват профилактично медсъдържащи продукти или дитиокарбамати. При установяване на петна по най-долните листа да се използват продукти за растителна защита с контактно-системно (лекуващо действие). При силно нападение пръскането се провежда през 7 дни.

Кафяви листни петна (алтернария)

Колорадски бръмбар и ларви

При масово яйцеснасяне и излюпване на ларвите борбата да се извежда при достигане на следната плътност:

  • 10% заселени гнезда от възрастното от фенофаза \"поникване\" до \"10-15 см височина на растенията\";
  • 5 броя възрастни при 15-25 см височина на растенията;
  • 10 бр. яйчни купчинки на 10 растения при 15-25 см височина на растенията;
  • 150 ларви на 100 растения.

Третирането да се извършва при тихо време, при температура не по-висока от 23-24 градуса.