Тютюн

Най-благоприятния срок за разсаждане е...

  • Tutun

І. АГРОТЕХНИКА

През този месец се разсажда тютюна на полето.

Към момента на разсаждането почвата трябва да бъде добре разрохкана.

Най-благоприятния срок за разсаждане за нашата страна е от 10 Май до края на месеца, когато валежите са така разпределени, че благоприятстват прихващането на растенията.

Гъстотата на разсаждане е различна в зависимост от сорта и хабитуса на растенията. Най-често те се разсаждат на разстояние 50-60 см между редовете и 10-15 см между растенията вътре в реда, за да могат да се извършват механизирано всички обработки.

Разсаждането на по-малки площи може да стене ръчно, но за по-големи площи се използват разсадосадачни машини, като и в двата случая за прихващането на растенията имат значение следните условия:

  • Добро уплътняване на почвата около корените
  • Добро навлажняване
  • Добра аерация на прикореновата зона на почвата.
  • Засаждането трябва да става малко по-дълбоко от дълбочината, на която са били растенията в лехата и без закриване на първите листа.

При засушаване се извършват една – две поливки за да се прихванат по-добре растенията. Към напояване трябва да се пристъпи, щом по растенията сутрин се наблюдават признаци на завяхване. Опитът показва че дъждуването дава по-добри резултати от поливането по бразди.

След всяка поливка се извършва междуредова обработка за да се поддържа почвата в рохкаво състояние. Дълбочината на тези обработки трябва да бъде около 6-8 см.

ІІ. ТОРЕНЕ

Извършва се торене с подходящи торове

Целта е:

- Подобрява се усвояването на хранителните вещества от растенията и се повишава добива
- Възстановява се и се активира полезната почвена микрофлора
- Стимулира се развитието на кореновата система
- Плодовете узряват дружно и са изравнени
- Намалява се следцъфтежното опадане
- Подобрява се хормоналния баланс

 

ІІІ. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Разсадопроизводство

Разсадът в лехите до края на месец април е във фенофази от "начало кръстосване" - "вдигане на уши". От средата на месец април започна разсаждането на полето в районите на Кърджали.

Основни вредители за периода:

  • Див огън
  • Тютюнев трипс
  • Листни въшки
  • Тютюнева бълха

Див огън

Началото на поява на болестта е наблюдавано в тютюневите лехи в края на месец април. След фенофаза "вдигане на уши", да се използват някои от регистрираните продукти за растителна защита с активно вещество.

Тютюнев трипс, листни въшки

Неприятеилите се появиха в тютюневите лехите в края на месец април. Трипсът, като вектор на вируса причинител на болестта бронзовост (пръстеновидна некроза) и листните въшки не трябва да се допускат в разсадите. В такива случай е необходимо третиране в лехите и ивицата растителност около тях с някои от регистрираните продукти за растителна защита.

Тютюневи бълхи

Неприятелите развиват едно поколение годишно. Зимуват като възрастно в почвата, под растителните остатъци и на др. места. Рано на пролет, възрастните бълхи повреждат първите листа, като правят малки прозорчести нагризвания. При силно нападение те приличат на дантела, което забавя растежа и развитието на растението и влошава качеството на листната маса. Женските снасят яйцата си в почвата. Неприятелят е преносител на множество вируси причинители на редица болести.

Добре е борбата да се насочи срещу възрастното насекомо преди яйцеснасянето.