Тютюн

И през този месец продължава прибирането

И през този месец продължава прибирането и сушенето на тютюневите листа, като се спазват посочените изисквания към технологичната зрелост на листата и начините на прибиране, изсушаване и правилно съхраняване на прибраната продукция.

И през този месец е добре да се извършва поливка на растенията след всяка беритба със същите, като при предния месец поливни норми (25-30 м3/дка).