Тютюн

През този месец започват беритбите на листата

  • Tutun

І. АГРОТЕХНИКА

През този месец започват беритбите на листата, което е много важна и отговорна работа. Листата се прибират на няколко пъти съобразно с настъпването на техническата им зрелост на съответния етаж от листа.

Настъпването на техническата зрелост се определя от следните признаци:

  • Листът от зелен става слабо жълтеникав
  • Появяват се жълтеникаво маслени петна
  • Периферията и върхът избледняват и се извиват на долу, много често листата се осмоляват и лепнат
  • Листът става крехък и лесно се отделя от стъблото
  • Беритбата се извършва ръчно и започва много рано сутрин, като може да продължи през целия ден само при облачно време.

Тютюнът се прибира на няколко пъти, обикновено на 4-5, най-добре е обаче на 6-8 пъти, при което се повишава силно качеството на продукцията след изсушаване.

След дъжд не бива да се бере, а се изчакват 2-3 дни и тогава се продължава с беритбите.

Набраните листа трябва да се нанижат още веднага след брането или най-късно до вечерта на същия ден. Низането става ръчно, а гъстотата на низа е различна в зависимост от едрината, поредността на беритбата, плътността и други особености на листата.

Нанизания тютюн се изсушава в специални тютюносушилни.

И през този месец продължава поливането на тютюна. Напояването трябва да се извършва вечер и винаги след беритбата на листата с 25-30 м3 вода на декар.

ІІ. ТОРЕНЕ

Продължава торенето с органични течни торове